Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - ADZIARYKHA Volha

Č.j.: OAM-15193-20/DP-2017 

M I N I S T E R S T V O    V N I T R A    Č R
Odbor azylové a migrační politiky
Oddělení pobytu cizinců Praha
Žukovského 888/2, Praha 6
Č.j.: OAM-15193-20/DP-2017                                                             Praha 31. ledna 2018
   Počet listů: 1


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost


Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 165 písm. j) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, v platném znění, (dále jen zák. č. 326/1999 Sb.) v řízení o žádosti o prodloužení k dlouhodobému pobytu dle ust. § 44a zák. č. 326/1999 Sb., paní: ADZIARYKHA Volha, nar. 30. 6. 1989, státní příslušnost: Běloruská republika, na území ČR bytem: Kamýcká 1281, 165 00 Praha 6


oznamuje
podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
možnost převzít následující písemnosti:


- Výzva k seznámení s podklady pro vydání rozhodnutí č.j.: OAM-15193-19/DP-2017 ze dne 10.1.2018, adresováno výše jmenované paní ADZIARYKHA Volha, nar. 30.6.1989, státní příslušnost: Běloruská republika, na území ČR bytem: Kamýcká 1281, 165 00 Praha 6

Písemnost je v souladu s ust. § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004., správní řád, doručována veřejnou vyhláškou, neboť Česká pošta, s.p., písemnost vrátila s odůvodněním, že adresát je na uvedené adrese neznámý, a tudíž jde o osobu neznámého pobytu.

Adresát si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, na adrese Žukovského 888/2, Praha 6, v úředních hodinách v Po a St od 8.00 – 16:00 hod, v Út a Čt od 8.00 – 14:00 a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.

Lucie Havlíková, DiS.
vrchní referent

Vyvěšeno dne: 13. 2. 2018

Sejmuto dne:

vytisknout  e-mailem