Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Podpora zavádění kvality ve veřejné správě

Zkvalitňování služeb a zvyšování výkonu veřejné správy ve vazbě na Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014-2020. 

Ceny Ministerstva vnitra za kvalitu a inovaci ve veřejné správě

Ministerstvo vnitra podporuje zavádění nástrojů řízení kvality ve veřejné správě prostřednictvím metodického vedení, koordinace a oceňování těch, kteří s kvalitou začali nebo se jí již systematicky věnují. Jednou z metod je i udělování Ceny Ministerstva vnitra za kvalitu a inovaci ve veřejné správě.

Ministerstvo vnitra ve spolupráci s dalšími orgány veřejné správy zpracovalo Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014-2020, který mj. zahrnuje i specifický cíl 1.3 Rozšíření metod kvality ve veřejné správě.

Další ročník soutěže o Ceny MV za kvalitu a inovaci ve veřejné správě bude vyhlášen na konferenci o veřejné správě, která je naplánována na září 2016.

Kontaktní osoba pro poskytování informací: Ing. Lenka Švejdarová, odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy, tel. 731 437 351, e-mail: lenka.svejdarova@mvcr.cz.

Základní principy soutěže o Cenu MV za kvalitu a inovaci ve veřejné správě:

 • je vhodné ocenit každé významné úsilí o zlepšování kvality s akceptací i dalších metod než je EFQM či CAF

 • je vhodné mít vyšší ocenění pro organizace VS, které prokazatelně dosáhly dobré kvality

 • je vhodné mít i zvláštní ocenění pro dobré nápady, které nemusí splňovat kritéria pro některou z Cen MV za kvalitu ve veřejné správě, ale jejich nápad může být přenositelný a využitelný v řadě dalších organizací

 • je vhodné mít vytvořen transparentní proces hodnocení, kdy udělení odpovídající Ceny MV bude nezpochybnitelné

 

Stanovení typů a úrovní cen:

 • Ceny MV za kvalitu ve veřejné správě

  • Nejnižší "bronzový" stupeň ocenění Organizace zvyšující kvalitu veřejné služby je pro organizace, které se zaměřily na zlepšování kvality a dosáhly prvních úspěchů zvyšující kvalitu veřejné služby.

  • Střední "stříbrný" stupeň ocenění Organizace dobré veřejné služby je za dosažení stanovených parametrů, dokládajících potřebnou kvalitu.

  • Nejvyšším "zlatým" stupněm je od roku 2008 Národní cena kvality ČR - blíže na webu Národní politiky kvality.

 • Cena MV za inovaci ve veřejné správě

  • Cena Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě oceňuje nové netradiční nápady, sloužící jako příklady dobré praxe.

 

Soutěž o Ceny Ministerstva vnitra za kvalitu a inovaci ve veřejné správě se řídí platným statutem soutěže pro aktuální rok vyhlášení soutěže.

Pro přihlášení do soutěže vyplní uchazeč příslušný formulář (vždy zvlášť za každou metodu či inovaci). Uchazeč volí stupeň ceny, o jaký bude soutěžit dle svých zkušeností, pokročilosti v používání metod kvality a stanovených kritérií. Vyplněné přihlášky je nutné nejpozději do určeného data pro aktuální soutěžní ročník zaslat prostřednictvím datové schránky na Ministerstvo vnitra ČR (ID datové schránky: 6bnaawp).

 

Historie cen Ministerstva vnitra za kvalitu a inovaci ve veřejné správě

 

Odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy, 19. dubna 2016

 

vytisknout  e-mailem