Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Veřejná správa 16/2014

Vyšlo 14. 8. 2014 

Dopisy


Parkovné také mobilem

Strategické řízení obcí i budoucnost sídlišť

Zpravodajství
Vláda: Setkání premiérů
Zemědělství plní důležité priority
Česká pošta státním podnikem
 
Seriál
Ministerstvo pro místní rozvoj: Příprava programového období 2014–2020 jde do finále
Vláda 21. července projednala revidovanou verzi Dohody o partnerství, která byla vzápětí odeslána k finálnímu schvalování Evropské komisi. Její možné schválení lze očekávat na přelomu léta a podzimu. Dohodou o partnerství Česká republika jasně vymezuje hlavní oblasti podporované z evropských zdrojů v příštích deseti letech. K dispozici bude částka 21,6 miliardy eur ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti a dalších 2,2 miliardy eur v Programu rozvoje venkova.
 
Téma
Čtenáři se rádi vracejí
Knihoven, které se zúčastnily soutěže Knihovna roku 2013, jsme se zeptali: Jakým způsobem se vám daří prosazovat knihovnu jako komunitní centrum, jakými aktivitami ozvláštňujete nabídku služeb a které moderní prostředky se vám osvědčily?
 
Rozhovor
S košíkem pro výpůjčku
Libuše Nivnická, ředitelka Knihovny Jiřího Mahena v Brně
Marketing je nesmírně důležitá věc. Je to obrovské téma pro knihovny, které se s ním stále lépe učí pracovat. I na letošní zářijové celostátní konferenci Knihovny současnosti bude celý blok věnován marketingu. Problémem je například dostat do knihovny mladé lidi. Je relativně snadné pracovat s předškoláky, žáky prvního stupně základní školy, ale nabídnout atraktivní program dospívající mládeži je obtížné. Změnit představu kamenné, stabilní, seriózní instituce v něco, co je i u mladých cool, je složitý a nikdy nekončící proces.
 
Knihovna řízená uživateli?
Jaroslav Nekuda, vedoucí Střediska vědeckých informací, Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně
V České republice je v současnosti velice slabá nabídka odborných elektronických knih domácí provenience z ekonomie a příbuzných disciplín. Příčinou je roztříštěnost technických platforem, různé druhy ochran proti kopírování, přehršle formátů i prodejních modelů a zejména pak obavy nakladatelů z pirátského šíření elektronických knih. Zde nás tedy boom teprve čeká, těžko však odhadnout, kdy vypukne naplno.
 
Dobrá praxe
Dům číslo jedna
Jiří Chum
Dvacet tři lidí tvoří tým Městské knihovny v Lounech, všichni se představují na jejích webových stránkách. Zastupují vlastně všechny generační vrstvy, v knihovnickém odvětví, kde jinde stále převažují ženy střední až starší generace, to není zcela běžné. Nejmladšímu zaměstnanci je 21 let, nejstarší zaměstnankyni 59 let. Dagmar Kučerová, ředitelka Městské knihovny v Lounech, považuje věkovou a genderovou různorodost týmu za obohacující. Budování týmu, jeho motivování, odbornou přípravu a vnitřní spolupráci řadí ke každodenním prioritám vedoucího pracovníka.
 
Konzultace
Mobilní rozhraní a knihovny
Kamil Matula
Jedním z důležitých přístupových bodů k informacím se pro většinu z nás staly mobilní informační a komunikační technologie (m-ICT). Jak se díky tomu změnila knihovní rozhraní?
 
Zpětná vazba jinak
Julie Tomaňová
Nudné dotazníky a zrezivělé schránky… opravdu tak musí zpětná vazba ve veřejných službách vypadat? Jistěže nemusí. Dovolte nám ukázat, že to jde i jinak.
 
Knihovna v reálné i virtuální podobě
Štěpánka Tůmová
V příspěvku jsou ve stručnosti zohledněny různé metody propagace knihoven a jejich služeb, zároveň je popsán jeden ze způsobů propagace prostřednictvím moderních informačních technologií na konkrétním příkladu. Z toho mohou vyplývat doporučení, jak postupovat při správné propagaci, nebo naopak čeho se vyvarovat, abychom instituci, kterou chceme zviditelnit, „zpropagovali“ správně.
 
Jak data promění vzdělávání?
Michal Černý
Pohled na mediální obraz školy může vést k tomu, že jde o instituci zcela překonanou, nevyvíjející se, statickou. Moderní technologie ale stále více transformují to, co si většina lidí představuje pod pojmem formální vzdělávání. Následující text ukazuje na některé možnosti posunu k daty řízenému školství a adaptabilnímu učení.
 
Téma
Nezabloudit, zviditelnit, odměnit
Ivana Jungová
Jak zviditelnit elektronické knihy, navést uživatele do správného regálu či odměnit za návštěvu knihovny? Zajímavá řešení, prezentovaná na konferenci Inforum www.inforum.cz, připravili ve Zlíně, švédské Uppsale či anglickém Huddersfieldu.
 
e-servis
Tipy od čtenáře
Přinášíme rozhovor s Ivetou Macurovou, která správně vyluštila foto-hádanku.
 
Historie
České a moravské pivovary (88)
V meandrech Ohře
Pavel Jákl
Další z nenávratně zmizelých podniků najdeme na Lounsku.
 

 

vytisknout  e-mailem