Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Stupně otevřenosti otevřených dat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: HAUSENBLAS, Michael. 5 star Open Data. Dostupné z:http://5stardata.info/
 

Stupeň *
 • Data poskytována pod otevřenou licencí či podmínkami užití umožňujícími jejich další užití,
 • data poskytována v libovolném formátu,
 • příklad formátu: PDF.
  • Výhody:
   • Jednoduchost a relativně nízká pracnost,
   • data není třeba transformovat,
   • zaměření pouze na právní otevřenost,
   • uživatelé vědí, že mohou data dále zpracovávat.
  • Nevýhody:
   • Data může být obtížné využít – např. potřeba vytěžování tabulkových dat z PDF dokumentů.
 • Příklad: tabulky s údaji v ročenkách a výročních zprávách. 
Stupeň **
 • Data poskytována pod otevřenou licencí či podmínkami užití umožňujícími jejich další užití,
 • data poskytována ve strojově čitelném formátu,
 • příklad formátu: MS Excel.
  • Výhody:
   • Relativně jednoduché, pokud jsou podkladová data již dostupná ve formátu typu MS Excel, nebo pokud je lze takovéhoto formátu jednoduše uložit,
   • data jsou ve formátu, který je snáze strojově zpracovatelný.
  • Nevýhody:
   • Pokud neexistují volně dostupné nástroje pro práci se zvolenými formáty, je uživatel nucen pořizovat odpovídající sw nástroje.
Stupeň ***
 • Data poskytována pod otevřenou licencí či podmínkami užití umožňujícími jejich další užití,
 • data poskytována ve strojově čitelném formátu,
 • formát dat je otevřený:
  • Specifikace formátu je volně dostupná,
  • lze využívat zdarma, další využití formátu není omezeno,
  • formát nezávislý na platformě, resp. lze vytvořit nezávislé implementace pro různé platformy.
 • Příklad formátu: CSV
  • Výhody:
   • Uživatelé nejsou nuceni používat aplikace určitého výrobce, aby s daty mohli pracovat.
  • Nevýhody:
   • Může být nutné data do otevřeného strojově čitelného formátu transformovat.
Stupeň ****
 • Data poskytována pod otevřenou licencí či podmínkami užití umožňujícími jejich další užití,
 • data poskytována ve strojově čitelném formátu,
 • formát dat je otevřený,
 • jako identifikátory objektů jsou použity URI (Unified Resource Identifier),
 • příklad formátu: RDF (Resource Description Framework) bez propojení.
  • Výhody:
   • Objekty jsou jednoznačně identifikovány způsobem, který umožňuje se na ně odkazovat obdobně jako na HTML stránky.
   • Lze kombinovat s jinými datovými sadami na stupních 4 a 5 hvězdiček.
  • Nevýhody:
   • Příprava dat vyžaduje více času a úsilí – definice schémat pro tvorbu URI a přiřazení URI identifikátorů objektům.
   • Ne všichni v současné době disponují znalostmi pro publikaci a zpracování dat v této podobě. 
Stupeň *****
 • Data poskytována pod otevřenou licencí či podmínkami užití umožňujícími jejich další užití,
 • data poskytována ve strojově čitelném formátu,
 • formát dat je otevřený,
 • jako identifikátory objektů jsou použity URI,
 • data jsou pomocí odkazů propojena na jiná související data,
 • příklad formátu: RDF s propojeními na další zdroje.
  • Výhody:
   • Data jsou propojena na další související zdroje.
   • Datům lze přiřadit bohatý kontext.
   • Místo opisování referenčních údajů se lze přímo odkázat na referenční datové zdroje.
   • Propojení umožňují uživateli získat další data, která by jinak poskytovatel musel zahrnout do datové sady.
   • Jednotlivé orgány VS zodpovídají a udržují své datové sady, je možné se mezi nimi odkazovat, není nutné je duplicitně publikovat na více místech.
  • Nevýhody:
   • Příprava dat vyžaduje více času a úsilí – definice schémat pro tvorbu URI a přiřazení URI identifikátorů objektům.
   • Ne všichni v současné době disponují znalostmi pro publikaci a zpracování dat v této podobě.
   • Související datové zdroje musí být také k dispozici minimálně na stupni 4 hvězdičky.

vytisknout  e-mailem