Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Stížnosti

Možnosti podání stížnosti 

English English     Deutsch

Zrušení kontrol na vnitřních hranicích po vstupu do Schengenu je zásadní změnou při cestování do sousedních států, případně ostatních států Evropy. Mnozí občané se však setkali s novou formou policejních kontrol, které vyvolaly vlnu stížností. Tyto problémy se správnou aplikací schengenských pravidel sleduje Evropská komise a nabízí možnost na případná porušování schengenských pravidel volného pohybu osob upozornit.

Z dosavadní praxe vyplývá, že má-li mít stížnost šanci být řádně posouzena, musí splňovat veškeré náležitosti dané právním řádem státu, ve kterém je podávána. V závislosti na cílech, kterých chcete dosáhnout, máte k dispozici následující tři možnosti:

 • Podat stížnost přímo kontrolujícímu orgánu nebo jemu nadřízenému orgánu
 • Kontaktovat Ministerstvo vnitra a využít elektronický formulář
 • Informovat Evropskou komisi
   

Podejte stížnost přímo kontrolujícímu orgánu nebo jemu nadřízenému orgánu

Jedná se o základní postup podání stížností. Stížnost lze podat přímo kontrolujícímu orgánu nebo jemu nadřízenému orgánu. Standardně se podává písemně v úředním jazyce dané země. Podmínkou je jasná identifikace stěžovatele.

Ze zkušeností Ministerstva vnitra vyplynulo, že hlavní příčinou odmítnutí stížností bývá nedostatek důkazů, které by jasně ukázaly na porušení předpisů ze strany kontrolujících. Pokuste se proto do své stížnosti zahrnout co nejvíce následujících informací: 

 • své jméno, příjmení a kontaktní poštovní adresu, příp. e-mail nebo telefon,
 • v případě písemných stížností podpis stěžovatele,
 • jméno, služební číslo kontrolujícího či jeho jinou identifikaci,
 • registrační značku služebního vozidla, jehož posádka vůči občanovi zasahovala,
 • místo a čas kontroly,
 • případné svědky,
 • způsob jednání orgánu, který je předmětem stížnosti,
 • jaké právo stěžovatele bylo porušeno a jakým způsobem,
 • popis toho, čeho se stěžovatel domáhá,
 • co nejvíce dalších konkrétních údajů, které mohou pomoci při prošetřování,
 • jakékoli podpůrné důkazy (doklady o zaplacení kauce, dle vnitrostátních pravidel fotografie nebo audio/video záznam).

Pokud se rozhodnete podat stížnost tímto způsobem, doporučujeme seznámit se s pravidly pro podávání stížností podle německých právních předpisů.

Některé základní kontakty na zahraniční policejní a celní orgány naleznete v sekci odkazy.
 

Kontaktujte ministerstvo vnitra a využijte elektronický formulář

Většina stížností v minulosti směřovala na německé orgány. Ministerstvo vnitra proto přistoupilo k vytvoření tohoto formuláře, který má za cíl zjednodušit podávání stížností směřovaných německým orgánům tím, že Ministerstvo vnitra zprostředkuje předání Vaší stížnosti styčnému důstojníkovi při německé ambasádě k  prošetření. Ze zkušeností Ministerstva vnitra vyplynulo, že hlavní příčinou neúspěchu stížností bývá nedostatek důkazů, které by jasně ukázaly na porušení předpisů ze strany kontrolujících. Kompletně vyplněný formulář stížnosti obsahuje všechny základní informace, které by měly umožnit řádné posouzení každé stížnosti. Nadále je však potřeba mít na paměti, že stížnost je posuzována orgány SRN dle tamější právní úpravy pro podávání stížností.

Formulář stížnosti (pdf, 171 kB)

Postup práce s formulářem:

1. Vyplnění formuláře
Vyplňte co nejúplněji a nejpřesněji formulář. Podrobný popis události zvyšuje šance na její řádné posouzení.

2. Možnosti odeslání
Vyplněný formulář uložte pomocí tlačítka Uložit a poté jej zašlete na uvedený email.

Nezapomeňte přiložit další dokumenty, které by mohly podpořit tvrzení uvedená ve Vaší stížnosti.

3. Zpracování stížnosti
Po obdržení Vašeho formuláře Vás bude kontaktovat pracovník MV, který potvrdí postoupení Vaší stížnosti k prošetření přes styčného důstojníka. S tímto pracovníkem budete v kontaktu po dobu vyřizování Vaší stížnosti až do jejího uzavření.

V případě, že potřebujete poradit, či máte potíže s odesláním příloh, kontaktujte pracovníka OAMP na tel. 974 832 457.

Informujte evropskou komisi

V případě podezření na porušení pravidel volného pohybu osob lze také informovat Evropskou komisi. Ta vydává pravidelnou Zprávu o fungování Schengenu, která se mimo jiné zabývá situací na vnitřních hranicích včetně případného provádění kontrol.

Informujte Evropskou komisi
 

Informační kartička při cestách do Německa

vytisknout  e-mailem