Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Státní volební komise

Složení, činnost a jednací řád Státní volební komise 

Složení Státní volební komise

Státní volební komise, stálý volební orgán na úseku voleb, byla vytvořena podle zvláštního právního předpisu - zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Předsedou Státní volební komise je ministr vnitra. Členy a náhradníky Státní volební komise jmenovala vláda České republiky usnesením č. 767 ze dne 26. července 2000. Personální složení Státní volební komise vláda aktualizovala schválením příslušných návrhů na odvolání a jmenování členů a náhradníků Státní volební komise. Jednalo se o usnesení vlády České republiky č. 1118 ze dne 8. listopadu 2000, č. 783 ze dne 25. července 2001, č. 1011 ze dne 3. října 2001, č. 1326 ze dne 10. prosince 2001, č. 953 ze dne 2. října 2002, č. 124 ze dne 29. ledna 2003, č. 374 ze dne 14. dubna 2003, č. 564 ze dne 4. června 2003, č. 176 ze dne 25. února 2004, č. 560 ze dne 2. června 2004, č. 938 ze dne 29. září 2004, č. 1207 ze dne 1. prosince 2004, č. 146 ze dne 2. února 2005, č. 1251 ze dne 1. listopadu 2006, č. 1432 ze dne 12. prosince 2006, č. 404 ze dne 18. dubna 2007, č. 598 ze dne 30. května 2007, č. 716 ze dne 27. června 2007, č. 74 ze dne 23. ledna 2008, č. 178 ze dne 25. února 2008, č. 769 ze dne 27. června 2008, č. 1494 ze dne 24. listopadu 2008, č. 344 ze dne 23. března 2009, č. 560 ze dne 27. dubna 2009, č. 978 ze dne 27. července 2009, č. 1183 ze dne 16. září 2009, č. 1577 ze dne 21. prosince 2009, č. 263 ze dne 9. dubna 2010, č. 698 ze dne 29. září 2010, č. 765 ze dne 27. října 2010, č. 161 ze dne 2. března 2011, č. 246 ze dne 6. dubna 2011, č. 112 ze dne 22. února 2012, č. 505 ze dne 26. června 2013, č. 758 ze dne 2. října 2013, č. 799 ze dne 23. října 2013, č. 207 ze dne 2. dubna 2014, č. 429 ze dne 4. června 2014, č. 939 ze dne 12. listopadu 2014, č. 154 ze dne 4. března 2015, č. 1051 ze dne 14. prosince 2015, č. 197 ze dne 9. března 2016, č. 321 ze dne11. dubna 2016, č. 552 ze dne 15. června 2016, č. 844 ze dne 21. září 2016 a č. 109 ze dne 8. února 2017.

Aktuální složení Státní volební komise k datu 9. února 2017

 • předseda Státní volební komise
  • Mgr. Lubomír METNAR, ministr vnitra

 • členové Státní volební komise
  • JUDr. Václav HENYCH, ředitel odboru všeobecné správy Ministerstva vnitra
  • prof. Ing. Iva RITSCHELOVÁ, CSc., předsedkyně Českého statistického úřadu
  • doc. Ing. Jiří VOLF, CSc., náměstek ministra financí
  • PhDr. Lukáš KAUCKÝ, náměstek ministra zahraničních věcí
  • Mgr. Petr JÄGER, Ph.D., náměstek ministra spravedlnosti
  • JUDr. Alena NETOLICKÁ, náměstkyně pro řízení sekce právní Ministerstva obrany
  • Ing. Šárka KŘIVÁČKOVÁ, pracovník odboru přímo řízených organizací Ministerstva zdravotnictví
  • Mgr. Bc. Robert BAXA, první náměstek ministryně a náměstek pro řízení sekce pro informační technologie Ministerstva práce a sociálních věcí
  • RNDr. Petr MUŽÁK, zástupce vedoucího Kanceláře prezidenta republiky

 • náhradníci Státní volební komise
  • JUDr. Lucie FIŠAROVÁ, pracovnice oddělení voleb Ministerstva vnitra
  • Mgr. Jana SLAVNÍKOVÁ, pracovnice Českého statistického úřadu
  • Ing. Pavel KOUŘIL, ředitel odboru 19 - financování kapitol státního rozpočtu II Ministerstva financí
  • JUDr. Ivan ZÁLESKÝ, zmocněnec pro volby a poradce náměstka pro konzulární činnost ministra zahraničních věcí
  • JUDr. Ivana HOLEČKOVÁ, ředitelka odboru pro právní zastupování sekce právní Ministerstva obrany
  • Mgr. Ing. Tereza KRUPOVÁ, Ph.D., vedoucí oddělení ústavněprávního Ministerstva spravedlnosti
  • Bc. Magdalena AUDOVÁ, pracovnice odboru zdravotního dohledu Ministerstva zdravotnictví
  • Mgr. Pavel KNEBL, vedoucí oddělení kolektivního vyjednávání Ministerstva práce a sociálních věcí
  • JUDr. Václav PELIKÁN, ředitel legislativního a právního odboru Kanceláře prezidenta republiky


Odbor všeobecné správy, 3. ledna 2018

vytisknout  e-mailem