Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Uzavírání dohod o provedení práce

Vzhledem k četným dotazům volebních orgánů, zejména obecních úřadů, zda je možné v souvislosti s konáním voleb uzavírat se členy okrskových volebních komisí a s osobami, které roznášejí hlasovací lístky, dohody o provedení práce, se Ministerstvo vnitra v této záležitosti obrátilo na věcně příslušný resort s žádostí o stanovisko.
Na základě stanoviska, které Ministerstvo práce a sociálních věcí v této věci sdělilo, uvádíme:
 
1.Členové okrskových volebních komisí
Činnost člena okrskové volební komise je činností specifickou, jejíž obsah stanoví zvláštní právní předpis a která nenaplňuje znaky závislé práce uvedené v § 2 odst. 4 a 5 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“), a proto nemůže být vykonávána v pracovněprávním vztahu, tudíž ani na základě dohod o provedení práce. Člen okrskové volební komise má podle volebních zákonů nárok na zvláštní odměnu za výkon této činnosti, nikoli na mzdu nebo plat.
 
2.Roznos hlasovacích lístků
Pro posouzení, zda může být roznáška hlasovacích lístků zajišťována na základě dohody o provedení práce je rovněž rozhodující, zda je tato činnost závislou prací ve smyslu § 2 odst. 4 zákoníku práce či nikoli. Vzhledem k tomu, že roznos hlasovacích lístků, které fyzická osoba vykonává pro starostu obce, jenž podle volebních zákonů zajišťuje distribuci hlasovacích lístků pro voliče, již znaky závislé práce vykazovat může, je její výkon v pracovněprávním vztahu, tj. i na základě dohody o provedení práce, přípustný.


Odbor všeobecné správy

vytisknout  e-mailem