Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Rezignace na mandát člena zastupitelstva obce v období od konání voleb do ustavujícího zasedání zastupitelstva obce

Zánik mandátu člena zastupitelstva obce upravuje § 55 odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „volební zákon“). Jedním z důvodů zániku mandátu člena zastupitelstva obce je podle § 55 odst. 2 písm. b) volebního zákona rezignace na mandát; mandát zaniká dnem, kdy starosta obdrží písemnou rezignaci člena zastupitelstva obce na jeho mandát.
Úkony spojené se zánikem mandátu, tj. konkrétní oprávnění přijmout rezignaci členů zastupitelstva obce podle § 55 odst. 2 písm. b) volebního zákona nejsou zařazeny mezi úkony, které podle § 15 volebního zákona starosta jako volební orgán plní a ani na ně nelze pohlížet jako na volební úkony bezprostředně související s organizací voleb. Převzetí rezignace na mandát člena zastupitelstva starostou tak není dle našeho názoru výkonem činnosti volebních orgánů, a tak ani výkonem státní správy (viz § 6 písm. h) a § 19 volebního zákona).
 
V období ode dne voleb do dne konání ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce plní činnosti vymezené v ustanovení § 107 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), dosavadní starosta. Vzhledem k tomu, že nelze v případě převzetí rezignací na mandát použít v otázkách zastupování starosty ustanovení volebního zákona, nebude-li v obci starosta, přichází v úvahu v případě otázek spojených se zánikem mandátu jeho zastupování místostarostou, a to dosavadního starosty dosavadním místostarostou. Účelem § 107 zákona o obcích je zajistit, aby v období ode dne voleb do konání ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce byla činnost obce příslušející starostovi, respektive radě obce, v nezbytném rozsahu vykonávána. S ohledem na tento účel je § 107 zákona o obcích třeba aplikovat ve spojení s § 104 odst. 1 zákona o obcích tak, že rezignoval-li dosavadní starosta přede dnem voleb, vykonává jeho funkci ve smyslu § 107 zákona o obcích dosavadní místostarosta.
 
V průběhu funkčního období, kdy v obci nebude starosta, se postupuje v případě převzetí rezignace na mandát člena zastupitelstva obce obdobně, tj. převezme ji místostarosta.


Odbor všeobecné správy

vytisknout  e-mailem