Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Rovné příležitosti

 • Soutěž Úřad roku Půl na půl – respekt k rovným příležitostem a konference Rovné příležitosti
 • Priority a postupy MV při prosazování rovnosti žen a mužů
 • Resortní strategie podpory rovnosti žen a mužů na léta 2016 až 2020

Soutěž Úřad roku Půl na půl – respekt k rovným příležitostem a konference Rovné příležitosti

Soutěž Úřad roku Půl na půl – respekt k rovným příležitostem 2017

Vyhlášení 11. ročníku 

11. ročník soutěže Úřad roku Půl na půl – respekt k rovným příležitostem 2017

Soutěž o nejlepší úřad s rovnými příležitostmi pro ženy a muže organizuje Ministerstvo vnitra České republiky ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí, Alternativou 50+, o.p.s., Fórem 50 %, o.p.s., a Gender Consulting, s. r. o.. Cílem soutěže je monitoring a podpora zavádění politiky rovnosti žen a mužů a principů gender mainstreamingu do práce úřadů veřejné správy v České republice.

Soutěže se může zúčastnit jakýkoliv úřad veřejné správy na obecní, městské i krajské úrovni.

V letošním roce dotazníky minimalizujeme a snažíme se vyzdvihnout především příklady dobré praxe.  Výběrová komise v  srpnu 2017 dotazníky přihlášených obcí a krajů vyhodnotí na základě stanovených kritérií a udělí ocenění Úřad roku „Půl na půl“ – respekt k rovným příležitostem ve třech kategoriích – 1) obce I. typu, 2) obce II. a III. typu a 3) kraje. V každé kategorii budou vyhlášeny tři nejlepší obce/kraje.

V případě zájmu prosíme o odeslání vyplněného dotazníku do 30. července 2017.
Vyplněné dotazníky posílejte e-mailem na  adresu: stepanka.bergerova@mvcr.cz   
nebo poštou na adresu: Ing. Štěpánka Bergerová, kancelář náměstka ministra vnitra pro řízení sekce legislativy, práva, archivnictví a správních agend, pověřeného řízením sekce veřejné správy, Ministerstvo vnitra, náměstí Hrdinů 3, 140 21 Praha 4. Bližší informace o soutěži lze získat na telefonním čísle: 974 817 661.

Slavnostní předání ocenění nejlepším vybraným úřadům proběhne  na konferenci Rovné příležitosti – slaďování pracovního a rodinného života  dne 3.10.2017 v usedlosti Spiritka (Atletická 2352/11, 169 00 Praha 6 – Břevnov).

Dotazník – Soutěž Úřad roku Půl na půl 2017  (docx, 53 kB)

Starší ročníky soutěže a konference Rovné příležitosti:

Priority a postupy MV při prosazování rovnosti žen a mužů

Priority a postupy MV při prosazování rovnosti žen a mužů


Dne 1. února 2017 schválil ministr vnitra resortní Vyhodnocení plnění Vládní strategie a Priorit a postupů vlády a Ministerstva vnitra při prosazování rovnosti žen a mužů za rok 2016 a současně také návrh Priorit a postupů Ministerstva vnitra při prosazování rovnosti žen a mužů na rok 2017.

V roce 2017 se realizace dlouhodobých úkolů i aktuálních opatření resortu zaměřuje na plnění opatření v oblastech vyjmenovaných v dokumentu Priority a postupy Ministerstva vnitra při prosazování rovnosti žen a mužů na rok 2017.


Dne 2. března 2017 bylo ministrem vnitra schváleno Vyhodnocení plnění Akčního plánu pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích a Strategie „+1“ Ministerstvem vnitra za rok 2016.

Vláda ČR schválila usnesením ze dne 9. ledna 2017 č. 16 Akční plán České republiky k implementaci rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1325 (2000), o ženách, míru a bezpečnosti a souvisejících rezolucí  na léta 2017 – 2020. Rezoluce RB OSN č. 1325 cílí především na posílení aktivní participace žen  na koncipování a implementaci strategií prevence a řešení ozbrojených konfliktů, post-konfliktní rekonstrukce a mírových procesů s důrazem na obranu práv žen v celém jejich rozsahu.

Archiv

Resortní strategie podpory rovnosti žen a mužů na léta 2016 až 2020

Resortní strategie podpory rovnosti žen a mužů na léta 2016 až 2020

Ministerstvo vnitra 2015
Obsah

1. Úvod do problematiky rovnosti žen a mužů                                                                                                                                                     
2. Institucionální zajištění rovnosti žen a mužů v ČR                                                                                          

 • 2.1 Vnitrostátní strategické dokumenty
 • 2.2 Rada vlády pro rovnost žen a mužů                                                                                                                                  

3. Resortní strategie podpory rovnosti žen a mužů 2016-2020                                                                             

 • 3.1  Institucionální zabezpečení rovnosti žen a mužů v resortu MV                                    
 • 3.2  Vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích v MV     
 • 3.3  Rovnost žen a mužů v zaměstnání                                                                                                                                              
 • 3.4  Slaďování pracovního, soukromého a rodinného života                                               
 • 3.5  Důstojnost a integrita žen a mužů                                                                                                                              
 • 3.6  Rovnost žen a mužů ve vnějších vztazích                                                                                                      
 • 3.7  Horizontální témata
                                                                                                                                                         
  • 3.7.1 Genderové stereotypy
  • 3.7.2 Sběr statistických dat
  • 3.7.3 Spolupráce s partnery                                                      

4. Implementace strategie podpory rovnosti žen a mužů v resortu MV                                       

 • 4.1  Základní mechanismy, metody a nástroje implementace strategie        
 • 4.2  Aktéři a aktérky strategie

5. Zdroje informací    

Celé znění Resortní strategie podpory rovnosti žen a mužů na léta 2016 až 2020 najdete zde (pdf, 653 kB).

vytisknout  e-mailem