Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Portál veřejné správy

Informace o Portálu veřejné správy České republiky (www.portal.gov.cz) 

Portál veřejné správy (dále též PVS) je elektronická brána do veřejné správy. Vznikl na základě zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy. Hlavním smyslem portálu je usnadnit občanům a firmám orientaci a komunikaci s úřady veřejné správy.
 
Portál veřejné správy významným způsobem přispívá k potřebě kvalitních služeb při poskytování důvěryhodných a garantovaných informací širokému spektru občanů ČR, včetně poskytování relevantních informací cizincům, a zjednodušení komunikace s úřady. Cílem je přispět k modernizaci veřejné správy také prostřednictvím informačních a komunikačních technologií a tím postupně naplňovat ústřední motto „Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby“.
      
Portál veřejné správy je předurčen, v souladu s programovým cílem vlády, stát se místem, které bude „integrovat a zpřístupňovat všechny zveřejňované a veřejně přístupné informace veřejné správy“, včetně možné komunikace s úřady.
   
Portál veřejné správy je svým zaměřením určen pro širokou veřejnost, státní správu a samosprávu, státní i soukromé organizace včetně podnikatelů, živnostníků a cizinců.
 
 
Nová legislativní úprava
Poslanecká sněmovna schválila 21. června 2011 návrh na změnu zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů a zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.
 
Obě novely nabyly účinnosti k datu 29. listopadu 2011. Změny, které novely přinesly, se rovněž týkají Informačního systému datových schránek a Portálu veřejné správy.
 
Novela zákona mimo jiné ukládá vznik seznamu držitelů datových schránek, tedy jakési obdoby telefonního seznamu, po které uživatelé již delší dobu volali.
 
Dále pak vznikla ústředním orgánům státní správy povinnost na PVS zveřejňovat elektronické formuláře. Portál veřejné správy rovněž nově zajišťuje komunikaci s veřejnými orgány přes datové schránky a kontaktní místa veřejné správy Czech POINT.
 
Portál datových schránek nabízí zabezpečené a garantované prostředí pro elektronické podání. Portál datových schránek tak kromě např. možnosti přihlášení se do datové schránky nabízí seznam autorizovaných inteligentních formulářů, ze kterých je možné přes datovou schránku odeslání podání úřadům. Co nejširší nabídka těchto formulářů ulehčí život jak občanům, tak samotným úřadům.
 
Vzhledem k tomu, že funkcionality Portálu veřejné správy a Portálu datových schránek se ve vybraných oblastech do jisté míry překrývaly (publikace věstníků, publikace formulářů, seznamy datových schránek, seznamy orgánů veřejné moci), přijalo Ministerstvo vnitra logické rozhodnutí o sloučení obou portálů do jednoho funkčního celku - Portálu veřejné správy. Zároveň byl k PVS přičleněn i existující Seznam orgánů veřejné moci, který se stal základem nového Seznamu držitelů datových schránek. Nové řešení PVS zároveň obsahuje všechny funkcionality, které byly v původním řešení informační části PVS a pro které zůstalo zákonné zmocnění v platnosti i po novelách.
 
 
Informační obsah PVS
Nová koncepce PVS je založena na tom, že valnou většinu obsahu, který se na portálu zobrazuje, dodávají samotné orgány veřejné moci, případně je zobrazován obsah integrovaného informačního systému datových schránek. V části „Služby pro orgány veřejné moci“ jsou umístěny návody a formuláře, pomocí kterých mohou úřady samy zajistit publikování určitých typů informací v rámci PVS. Ministerstvo vnitra, tedy správce PVS, pouze zajišťuje technickou funkcionalitu, která slouží k víceméně automatizovanému dodání a publikaci obsahu. K přípravě obsahu jsou použity osvědčené elektronické formuláře ve formátu ZFO, čímž je zajištěna korektní příprava dat v potřebné struktuře a kvalitě.
 
 
Základní vlastnosti PVS
Na jednom z nejdostupnějších míst uživatel nalezne odkaz na přihlášení do datové schránky a odkaz na vstup na stránky Czech POINT. Hlavní rozcestník poskytovaných informací je navržen pro různé skupiny uživatelů. Tomuto dělení odpovídá nejen struktura nabízených informací, ale i užité jazykové vrstvy. Portál je tak rozdělen na čtyři informační sekce pro občany, pro podnikatele, pro cizince a pro orgány veřejné správy.
 
 
Datové prvky PVS, které dodávají samy orgány veřejné moci
  • Životní situace - Životní situace jsou strukturované popisy řešení úkonů ve vztahu ke státní správě. Jednotlivé popisy mají přesně danou strukturu, kterou při zveřejnění zadává a za správnost návodu odpovídá vždy uvedená instituce. Kromě popisu samotné životní situace je u každého záznamu uveden odkaz na stránku úřadu nebo instituce v rámci portálu veřejné správy, kde lze nalézt všechny ostatní životní situace, které daný úřad publikoval a také seznam všech dalších publikovaných informací včetně elektronických formulářů, které daná instituce připravila pro elektronické podání.
  • Věstníky - Věstníky jsou publikační sbírky předpisů a metodických pokynů vydávané ústředními správními orgány a dalšími institucemi v souladu s § 4 odst. 2 písm. h) a § 5 odst. 3 zákona č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy. V rámci portálu veřejné správy jsou věstníky vydávány a jsou k dispozici ke stažení ve formátu PDF. Každý věstník obsahuje informaci o tom, která instituce jej zveřejnila a od kterého data je předpis nebo metodický pokyn účinný.
  • Povinně zveřejňované informace – jedná se o informace, které jsou zveřejňovány jednotlivými orgány veřejné správy na základě různých legislativních předpisů.
  • Formuláře elektronického podání – Každý orgán veřejné moci může na portále zveřejnit elektronický formulář, prostřednictvím kterého mohou občané, podnikatelé nebo firmy provést podání vůči konkrétnímu orgánu prostřednictvím datové schránky.
 
Další funkcionality PVS
  • Zákony - umožňují vyhledávání informací v databázi legislativních norem a zákonů právního informačního systému ASPI.
  • Seznam držitelů datových schránek – integrální součást informačního systému datových schránek (viz § 14b zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů), která je zároveň integrována s PVS. Obsahuje aktuální údaje o držitelích datových schránek.
  • Seznam užitečných odkazů

vytisknout  e-mailem