Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Placení pojistného na veřejné zdravotní pojištění členy okrskových volebních komisí – stanovisko Ministerstva zdravotnictví

Text § 5 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 298/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb. a zákona č. 275/2012 Sb. (dále jen „zákon č. 48/1997 Sb.“), jednoznačně určuje, že nejsou členové okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise považováni pro účely veřejného zdravotního pojištění za zaměstnance, protože se na ně vztahuje výjimka uvedená pod bodem 7 citovaného zákona (7. člena okrskové volební komise při volbách do Evropského parlamentu, Senátu a zastupitelstev územních samosprávných celků a člena okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise při volbách do Poslanecké sněmovny a při volbě prezidenta republiky.).
 
Z toho vyplývá, že tito členové volebních komisí neodvádějí ze své odměny pojistné na veřejné zdravotní pojištění (dále jen „pojistné“), plátce odměny není v postavení zaměstnavatele a nemá oznamovací povinnost vůči zdravotní pojišťovně. Rozhodující přitom není, zda je členem volební komise osoba v pracovním poměru k jinému zaměstnavateli, osoba samostatně výdělečně činná či osoba, za kterou hradí pojistné stát, nebo osoba bez zdanitelných příjmů. Odpadá také povinnost plátce sledovat dodržení minimálního vyměřovacího základu pojistného u jednotlivých členů komise.
 
Pro úplnost se uvádí, že pojistné musí být za každého pojištěnce vždy odváděno a výše uvedená výjimka nezbavuje člena volební komise povinnosti odvádět pojistné ze svých ostatních příjmů tvořících vyměřovací základ pojistného nebo jako osoba bez zdanitelných příjmů (v případě, že za něj nehradí pojistné stát podle některého ustanovení § 7 zákona č. 48/1997 Sb.).

vytisknout  e-mailem