Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Oznámení o záměru Ministerstva vnitra uzavřít dohodu o spolupráci na testování národního uzlu eIDAS

Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu (tzv. nařízení eIDAS), zejména podle čl. 6 uvedeného nařízení, jakož i podle jeho prováděcích aktů, je Česká republika povinna zajistit, s účinností od 29. září 2018, uznávání tzv. oznámených systémů elektronické identifikace jiných členských států EU k elektronické identifikaci vůči on-line službám v České republice.

V souvislosti s uvedenou povinností Ministerstvo vnitra, které je podle kompetenčního zákona č. 2/1969 Sb., § 12 odst. 1 písm. n) a o) a odst. 6, ústředním orgánem státní správy s kompetencí pro elektronickou identifikaci, služby vytvářející důvěru a oblast informačních systémů veřejné správy, hodlá spolu se Správou základních registrů (dále jen "SZR"), jako organizační složkou státu podřízenou Ministerstvu vnitra, a subjektem provádějícím testování uzavřít Dohodu o spolupráci na testování tzv. národního uzlu eIDAS. Národní uzel eIDAS je soubor technického a programového vybavení, jehož prostřednictvím by měla být zajištěna komunikace tzv. oznámených systémů elektronické identifikace jiných členských států EU k elektronické identifikaci vůči on-line službám v České republice a současně také komunikace oznámených systémů elektronické identifikace v ČR vůči on-line službám ostatních členských států. Předmětem uvedené dohody tedy bude provedení vlastních technických testů mezi českými a zahraničními systémy.

Ministerstvo vnitra tímto

oznamuje

záměr uzavřít výše popsanou Dohodu. Jednou z hlavních podmínek dohody je, že se musí jednat o poskytovatele, který testování provede bezplatně a bez nároku na náhradu nákladů a zároveň se musí jednat o poskytovatele provozujícího informační systém, který má předpoklady splnit požadavky procesu „Conformance testing“, stanovené Nástrojem pro propojení Evropy ("The Connecting Europe Facility, CEF"), a dostupné na webových stránkách CEF Digital:

https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/Conformance+testing+-+eID.

Kontaktní adresa je oha@mvcr.cz

Vyvěšeno dne:  20. 11. 2017

Svěšeno dne:  1. 4. 2018

vytisknout  e-mailem