Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Otevřená data

Otevřená data

Otevřená data jsou informace a data zveřejněná na internetu, která jsou úplná, snadno dostupná, strojově čitelná, používající standardy s volně dostupnou specifikací, zpřístupněná za jasně definovaných podmínek užití dat s minimem omezení a dostupná uživatelům při vynaložení minima možných nákladů. Konkrétně jde o různé statistiky, rozpočty, přehledy, databáze apod.

Problematika otevřených dat je na Ministerstvu vnitra řešena odborem hlavního architekta eGovernmentu, konkrétně Národním koordinátorem otevřených dat.

 • Definice otevřených dat a související pojmy
   
 • Standardy publikace a katalogizace otevřených dat 
  Standardy publikace a katalogizace si kladou za cíl sjednotit a usnadnit činnosti související s publikací a katalogizací otevřených dat. Proto obsahují i návrh vzorové směrnice, kterou je možno využít pro stanovení postupu a odpovědností při publikaci a katalogizaci otevřených dat v prostředí příslušné organizace státní správy či samosprávy. Standardy dále obsahují návody jak připravit publikační plán, včetně návrhu pěti vzorových publikačních plánů a návrhu schémat jednotlivých datových sad. Dále návod na publikaci a katalogizaci datové sady v Národním katalogu otevřených dat a návod na zprovoznění lokálního datového katalogu.
   
 • Národní katalog otevřených dat (NKOD) 
  NKOD je přístupný na Portálu veřejné správy (portal.gov.cz) v záložce „Otevřená data“. Cílem NKOD je umožnit uživatelům snazší orientaci a vyhledávání v otevřených datech publikovaných veřejnou správou ČR z jednoho místa. Existuje dvojí způsob, jak data prostřednictvím NKOD katalogizovat a publikovat. První možností je přímá katalogizace otevřených dat publikovaných úřadem v NKOD. NKOD v tomto případě může plnit i funkci úložiště otevřených dat. Tato funkce je primárně zamýšlena pro menší úřady (malé obce), které nemusí vynakládat prostředky na budování vlastních úložišť otevřených dat a lokálních katalogů. Druhou možností je zaregistrovat zde lokální katalogy otevřených dat, které provozují jednotlivé úřady. Z těchto lokálních katalogů umí NKOD periodicky automatizovaně stahovat metadata publikovaná příslušným úřadem.
   
 • Strategické dokumenty ČR k otevřeným datům
  • Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014-2020
   • Specifický cíl 3.1 – Dobudování funkčního rámce eGovernmentu
  • Akční plán České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2014 až 2016
   • Závazek č. 3 – Zpřístupnění dat a informací
  • Strategie rozvoje ICT služeb veřejné správy a její opatření na zefektivnění ICT služeb
   • Strategický cíl č. 5 – Od izolovaných dat k propojeným a otevřeným datům veřejné správy a ke kvalifikovaným rozhodnutím vedoucím k vyšší efektivnosti služeb VS
  • Akční plán boje s korupcí na rok 2016 (Akční plán boje s korupcí na rok 2016
   • Cíl č. 2 – Transparentnost a otevřený přístup k informacím
  • Státní politika v elektronických komunikacích „Digitální Česko v. 2.0, Cesta k digitální ekonomice“
   • Cíl 5.4. – Využívání informací veřejného sektoru
     
 • Související odkazy

 

Odbor hl. architekta eGovernmentu nabízí konzultace k publikaci a katalogizací otevřených dat podle vytvořených metodik na http://opendata.gov.cz/. V případě zájmu pište na oha@mvcr.cz, popř. nás kontaktujte na twitteru účtu @otevrenadata.

 


Odbor hlavního architekta eGovernmentu, 30. března 2016

vytisknout  e-mailem