Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Osobní doklady

Užitečné informace o vydávání občanských průkazů a cestovních pasů 

Poučení pro držitele občanského průkazu se strojově čitelnými údaji nebo občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem, vydávaného od 1. 1. 2012

Držitel občanského průkazu se strojově čitelnými údaji nebo občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním
elektronickým čipem (dále jen „občanský průkaz“) je povinen s přihlédnutím ke všem okolnostem chránit jej před poškozením,
zničením, ztrátou, odcizením nebo zneužitím. Porušení této povinnosti je přestupkem.
 
Občanský průkaz by měl být nošen ve vhodném obalu a za všech okolností chráněn proti škodlivým mechanickým, chemickým
či elektromagnetickým vlivům.
 
Obvyklý způsob používání občanského průkazu vylučuje:

 • vystavování nadměrným teplotám nižším než –10°C nebo vyšším než 50°C;
 • vystavení nadměrnému mechanickému namáhání, které by mohlo plastovou kartu nebo elektronický kontaktní čip poškodit
  (například nošení v zadní kapse kalhot, kde by byla karta dlouhodobě ohýbána);
 • vystavování kapalinám, chemikáliím nebo agresivním plynům, které by mohly poškodit plastovou kartu nebo poškodit
  elektronický kontaktní čip;
 • dlouhodobé vystavování intenzivnímu slunečnímu nebo světelnému záření;
 • vystavování elektrostatickým výbojům, neúměrnému elektromagnetickému poli či mikrovlnnému záření;
 • spojování se zařízeními či systémy, pro něž není určen.

Informace o občanských průkazech se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem

 • v současné době je na elektronický kontaktní čip možné nahrát pouze kvalifikovaný certifikát (v případě zájmu o kvalifikovaný certifikát je nezbytné kontaktovat některého z akreditovaných poskytovatelů certifikačních služeb (vydání kvalifikovaného certifikátu je zpoplatněno));
 • další údaje bude možné na elektronický kontaktní čip nahrát pouze, stanoví-li tak zvláštní právní předpis a pouze se souhlasem
  držitele;
 • nefunkčnost kontaktního elektronického čipu není důvodem pro skončení platnosti občanského průkazu;
 • skončením platnosti občanského průkazu končí platnost elektronického čipu.


Odbor správních činností, 31. května 2017

vytisknout  e-mailem