Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Odbor správní

Ředitel: JUDr. Petr Voříšek, Ph. D.
Adresa: Ministerstvo vnitra,
              nám. Hrdinů 1634/3,
              140 21   Praha 4
Telefon: 974 816 671
              974 816 672
Fax: 974 816 844
E-mail: os@mvcr.cz

Odbor správní se člení na:

  1. oddělení přezkumu dlouhodobých pobytů
    sekretariát: 974 816 680

  2. oddělení přezkumu dlouhodobých pobytů I.
    sekretariát: 974 887 521

  3. oddělení přezkumu dlouhodobých pobytů II.
    sekretariát: 974 816 654

  4. oddělení přezkumu rušení dlouhodobých pobytů
    sekretariát: 974 816 655

  5. oddělení přezkumu trvalých a přechodných pobytů
    sekretariát: 974 817 385

  6. oddělení přezkumu rušení trvalých pobytů
    sekretariát: 974 816 476

  7. oddělení dlouhodobých víz
    sekretariát: 974 816 648

  8. oddělení rozkladové komise a poradní komise ministra
    sekretariát: 974 816 475
                        974 816 681
     

Předmětem činnosti odboru správního je:

(1) zajišťování činnosti Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců jako nadřízeného správního orgánu ministerstva ve věcech, v nichž ministerstvo rozhoduje v prvním stupni a v případech stanoveným zákonem, zejména na: úseku:

  1. povolení k dlouhodobému a trvalému pobytu;

  2. dlouhodobých víz;

  3. cizineckých pasů a cestovních průkazů totožnosti;

  4. přestupků;

  5. rušení údajů o místu hlášeného pobytu.
     

(2) zpracování podkladů pro ministra vnitra v případech, kdy ministr vnitra vykonává působnost jako nadřízený správní orgán vůči Komisi pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců.

(3) dále:

  1. zajišťování činnosti Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců v oblasti ochrany před nečinností správního orgánu a žalob na ochranu proti nečinnosti správního orgánu,

  2. poskytování podpory Komisi pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců v případech, kde Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců vystupuje jako účastník řízení

    1. před soudy ve věcech pobytu cizinců, včetně řízení o kasačních stížnostech v těchto případech,

    2. před Ústavním soudem o ústavních stížnostech ve věcech uvedených v bodu 1,

    3. při podávání kasačních stížností proti rozhodnutím krajských soudů ve věcech vstupu a pobytu cizinců na území České republiky ve věcech svěřených do působnosti Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců;

  3. poskytování podpory Komisi pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců v oblasti koordinace a metodického usměrňování činností na úseku pobytu cizinců v rámci působnosti Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců;

  4. organizační a administrativní zajišťování činnosti rozkladové komise ministra vnitra, včetně přípravy návrhů rozhodnutí, případně jiného vyřízení věci, podle doporučení rozkladové komise ministra vnitra nebo pokynů ministra vnitra;

  5. zabezpečování činnosti poradní komise ministra vnitra ve věcech služebního poměru policistů a příslušníků hasičského záchranného sboru.

 

vytisknout  e-mailem