Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Odbor správní

Ředitel: JUDr. Petr Voříšek
Adresa: Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 1634/3,
140 21 Praha 4
Telefon: 974 816 671
              974 816 672
Fax: 974 816 844
E-mail: os@mvcr.cz
 
 
Odbor správní se člení na:
 1. oddělení přezkumu dlouhodobých pobytů
  sekretariát: 974 816 680
   
 2. oddělení přezkumu rušení dlouhodobých pobytů
  sekretariát: 974 816 655
   
 3. oddělení přezkumu trvalých pobytů
  sekretariát: 974 817 385
   
 4. oddělení přezkumu rušení trvalých pobytů
  sekretariát: 974 816 476
   
 5. oddělení přezkumu přechodných pobytů
  sekretariát: 974 816 654
   
 6. oddělení dlouhodobých víz
  sekretariát: 974 816 648
   
 7. oddělení přezkumu dlouhodobých pobytů I.
  sekretariát: 731 647 183

 

Předmětem činnosti odboru správního je:

1) Předmětem činnosti odboru správního je zajišťování činnosti Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců jako nadřízeného správního orgánu ministerstva ve věcech, v nichž ministerstvo rozhoduje v prvním stupni a v případech stanoveným zákonem, zejména na úseku

 1. povolení k dlouhodobému a trvalému pobytu;
 2. dlouhodobých víz;
 3. cizineckých pasů a cestovních průkazů totožnosti;
 4. přestupků;
 5. rušení údajů o místu hlášeného pobytu.

2) Předmětem činnosti odboru správního je zpracování podkladů pro ministra vnitra v případech, kdy ministr vnitra vykonává působnost jako nadřízený správní orgán vůči Komisi pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců.

3) Předmětem činnosti odboru správního je dále

 1. zajišťování činnosti Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců v oblasti ochrany před nečinností správního orgánu a žalob na ochranu proti nečinnosti správního orgánu,
   
 2. poskytování podpory Komisi pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců v případech, kde Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců vystupuje jako účastník řízení
  1. před soudy ve věcech pobytu cizinců, včetně řízení o kasačních stížnostech v těchto případech,
  2. před Ústavním soudem o ústavních stížnostech ve věcech uvedených v bodu 1,
  3. při podávání kasačních stížností proti rozhodnutím krajských soudů ve věcech vstupu a pobytu cizinců na území České republiky ve věcech svěřených do působnosti Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců;
    
 3. poskytování podpory Komisi pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců v oblasti koordinace a metodického usměrňování činností na úseku pobytu cizinců v rámci působnosti Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců.

 


11. února 2016

vytisknout  e-mailem