Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Odbor spisové služby ministerstva

Ředitel: PhDr. Zlatuše Kukánová, pověřená řízením

Adresa: Ministerstvo vnitra
              Nad Štolou 3
              170 34 Praha 7

Odbor spisové služby vykonává gesci Ministerstva vnitra v oblasti spisové služby.

Předmětem činnosti odboru spisové služby je zejména:

 • řízení a metodické usměrňování výkonu spisové služby ministerstva;
 • plnění povinnosti ministerstva jako veřejnoprávního původce;
 • poskytování metodické podpory pro odbornou správu dokumentů v ministerstvu;
 • vzdělávání zaměstnanců včetně příslušníků a zaměstnanců generálního ředitelství v oblasti spisové služby ministerstva;
 • kontrola výkonu spisové služby u útvarů ministerstva a generálního ředitelství;
 • odborná pomoc při provádění spisové rozluky při reorganizaci ministerstva;
 • vedení centrální evidence úředních razítek ministerstva;
 • příjem a vypravování zásilek centrální podatelnou ministerstva;
 • registrace příchozích dokumentů doručených na pracoviště centrální podatelny do elektronického systému spisové služby ministerstva;
 • provádění autorizované konverze dokumentů z moci úřední na centrální podatelně ministerstva pro potřeby ministerstva;
 • správa centrální spisovny ministerstva;
 • plnění úkolů správního archivu ministerstva;
 • příprava a provádění skartačního řízení;
 • předávání dokumentů vybraných ve skartačním řízení k uložení do Národního archivu.

Odbor spisové služby se člení na:

 • Oddělení řízení, metodiky a kontroly spisové služby ministerstva a centrální podatelny

 • Oddělení centrální spisovny a správního archivu
   

Adresa: Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
Poštovní spojení: Ministerstvo vnitra, pošt. schránka 21/SSL, 170 34 Praha 7
e-mail: posta@mvcr.cz​

vytisknout  e-mailem