Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Odbor sociálního zabezpečení

Činnost odboru

Ředitel odboru: JUDr. Vladimír Blažek

Adresa: Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 3, 140 21 Praha 4
Poštovní adresa: Ministerstvo vnitra, odbor sociálního zabezpečení, P. O. BOX 122, 140 21 Praha 4
Informace o dávkách telefon: 974 816 356
Reklamace výplat dávek telefon: 974 816 326
Telefon: 974 816 312
E-mail: osz@mvcr.cz
Fax: 974 816 810

Úřední hodiny informační linky a kanceláře:
pondělí a středa: 8.00-17.00

Vedoucí oddělení správy datové základny
Ing. Ladislav Jedlička
telefon: 974 816 312
fax: 974 816 810
e-mail: ladislav.jedlicka@mvcr.cz

Vedoucí dávkového oddělení
Mgr. Eva Radačovská
telefon: 974 816 363
e-mail: eva.radacovska@mvcr.cz

Vedoucí oddělení realizace plateb a exekucí
Mgr. Zuzana Jeníková 
telefon: 974 816 317
e-mail: zuzana.jenikova@mvcr.cz

Vedoucí oddělení metodiky a řízení
Mgr. Daniel Černý
telefon: 974 816 339
fax: 974 816 809
e-mail: daniel.cerny@mvcr.cz

  

Činnost odboru

Odbor sociálního zabezpečení je útvarem Ministerstva vnitra pro výkon vymezené delegované působnosti v oboru sociálního zabezpečení a v oblasti vnitřní správy.

Odbor sociálního zabezpečení Ministerstva vnitra vykonává funkci orgánu sociálního zabezpečení podle § 9 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení. Provádí důchodové pojištění, rozhoduje o dávkách důchodového pojištění (starobní důchod, invalidní důchod, vdovský důchod, vdovecký důchod, sirotčí důchod) příslušníků Policie České republiky, příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky, příslušníků Bezpečnostní informační služby, příslušníků Úřadu pro zahraniční styky a informace a osob, kterým je poskytována zvláštní ochrana a pomoc na základě zvláštního právního předpisu (zákon č. 137/2011 Sb., o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením a o změně zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů).

Odbor sociálního zabezpečení Ministerstva vnitra přiznává a vyplácí některé výsluhové nároky podle zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.

Osobní údaje žadatelů o dávky důchodového pojištění a některé výsluhové nároky a osobní údaje příjemců dávek jsou u odboru sociálního zabezpečení Ministerstva vnitra zpracovávány v informačním systému sociálního zabezpečení DP-2, kterým se realizuje výpočet a výplata dávek.

Odbor sociálního zabezpečení Ministerstva vnitra metodicky řídí a kontroluje sociální zabezpečení, důchodové pojištění, nemocenské pojištění a výsluhové nároky příslušníka. V řízení před soudy jedná za stát, jehož jménem vystupuje Ministerstvo vnitra v právních věcech týkajících se důchodového pojištění a nemocenské pojištění.

  

vytisknout  e-mailem