Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Dlouhodobý pobyt

English English

V případě, že jste na území ČR pobýval na dlouhodobé vízum nebo povolení k dlouhodobému pobytu a v řádné lhůtě jste si podal žádost o vydání či prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu, o které prozatím nebylo rozhodnuto, a platnost vašeho předchozího povolení již skončila, můžete si na pracovišti MV ČR požádat o tzv. „překlenovací štítek“. 
 
Tento vízový/pobytový štítek se vyznačuje do cestovního dokladu, a to obvykle na počkání. Z toho důvodu je nutná osobní přítomnost žadatele. Žadatel za tímto účelem předloží platný cestovní doklad, žádné další náležitosti nejsou nutné. 
 
Vydávání překlenovacího štítku není výslovně upraveno zákonem, ale jde o praktický postup MV ČR, překlenovací štítek slouží jako osvědčení o podání žádosti a je jím deklarována legálnost pobytu na území ČR do doby, než bude pravomocně rozhodnuto o podané žádosti, pokud se na cizince vztahuje zákonem upravená tzv. fikce platnosti dosavadního oprávnění k pobytu. Pokud se však na konkrétního cizince dle zákona a individuálních okolností případu tzv. fikce platnosti dosavadního oprávnění k pobytu nevztahuje, nelze mu vydat ani překlenovací štítek. Pokud tzv. fikce dosavadního oprávnění k pobytu zanikne (např. pravomocným rozhodnutím o žádosti nebo pravomocným rozhodnutím soudu o uložení trestu vyhoštění nebo je-li vykonatelné rozhodnutí o správním vyhoštění cizince), zaniká tím i platnost překlenovacího štítku.
 
Překlenovací štítek umožňuje jeho držiteli cestovat z/do schengenského prostoru.
 
Protože vydávání překlenovacích štítků není ze zákona povinným postupem MV ČR a jedná se pouze o jeho praxi, má vydání překlenovacího štítku v rámci nastavené praxe i své limity - např. překlenovací štítek jako forma osvědčení o tzv. fikci platnosti dosavadního oprávnění k pobytu nebude vydán cizinci evidovanému v Schengenském informačním systému. 
 
Překlenovací štítek je vydáván na kratší dobu, standardně však na dobu do předpokládaného rozhodnutí o žádosti.

vytisknout  e-mailem