Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Národní dotační titul - cizinci

Integrace cizinců 2018

Téma Cizinci

Název dotačního titulu

Integrace cizinců 2018

Aktuální informace a výzvy

-

Územní zaměření

celé území ČR

Termín příjmu žádostí

20. 12. 2017

Výše alokace

21 507 657 Kč

Oprávnění žadatelé

Nestátní neziskové organizace (spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, nadace a nadační fondy, účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností, veřejné výzkumné instituce a další právnické osoby, jejichž hlavním předmětem činnosti je poskytování zejména zdravotních, kulturních, vzdělávacích, a sociálních služeb a poskytování sociálně-právní ochrany dětí) a veřejné výzkumné instituce.

Míra dotace

Dotace ze státního rozpočtu do výše maximálně 70 % celkových rozpočtových výdajů k realizaci činnosti.

Typy podporovaných aktivit

Přímá asistence cizincům ze třetích zemí na odděleních pobytu cizinců OAMP. Streetwork v prostředí cizinců nebo/a vzdělávání streetworkerů. Realizace projektů zaměřených na poskytování předodjezdových informací, adaptačně-integračních kurzů a podpory lepší orientace cizinců na pracovištích OAMP. Vzdělávání pracovníků oddělení pobytu cizinců OAMP a pracovníků státní správy či samosprávy. Podpora integračních aktivit založených na vlastní aktivitě cizinců. Výzkum postavení žen-migrantek ve společnosti nebo/a výzkum v oblasti integrace cizinců, sledování a tvorba indikátorů integrace. Aktivity zaměřené na informování široké veřejnosti o oblasti integrace cílové skupiny.

Podmínky přijatelnosti

Žadatel musí prokazatelně vyvíjet činnost v oblasti integrace cizinců nejméně jeden rok. Dále musí být splněn účel dotace stanovený v Zásadách v článku č. 2 a musí být splněny podmínky poskytnutí dotace stanovené v článku č. 3.

Web

Web MV ČR - Integrace cizinců na území ČR

Výzvy k zasílání žádostí o poskytnutí dotace se zveřejňují na webu MV ČR - Dotace a granty

Kontakt

Mgr. Jan Kepka (e-mail: jan.kepka@mvcr.cz)

Poznámky

-

Přílohy

  1. Výzva - Integrace cizinců 2018 - NNO a VVI (pdf, 233 kB)
  2. Zásady - Integrace cizinců 2018 - NNO a VVI (pdf, 299 kB) 
  3. Obecná část žádosti - Integrace cizinců 2018 - NNO a VVI (docx, 62 kB)
  4. Rozpočet projektu - Integrace cizinců 2018 - NNO a VVI (xlsx, 39 kB)
  5. Závěrečná zpráva o realizaci projektu - Integrace cizinců 2018 - NNO a VVI (docx, 21 kB)
  6. Příloha č. 3 vyhlášky č. 367/2015 Sb. (xlsx, 15 kB)
  7. Výsledky - Integrace cizinců 2018 - NNO a VVI (pdf, 134 kB)

  

vytisknout  e-mailem