Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Nabídka majetku organizačním složkám státu – motorová vozidla

Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra 

Ministerstvo vnitra
odbor správy majetku

Č. j. MV- 17579-2/OSM-2018

Praha 8. února 2018
Počet listů: 2
Přílohy: 1/1

Nabídka nepotřebného majetku

Určeno pouze pro organizační složky státu

            Ministerstvo vnitra České republiky nabízí v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupováním v právních vztazích, v příloze uvedený nepotřebný majetek k dalšímu využití u organizačních složek státu, definovaných podle § 3 odst. 1 a § 4 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb.

Bližší informace k předmětnému majetku lze získat na adrese: Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra. PO BOX 110, 143 00 Praha 4 kontaktní osoba:  Mgr. Petr Zygula, tel. 974 827 105, e-mail: podatelna@suz.cz. Případné požadavky k bezúplatnému převodu majetku (města, obce, neziskové organizace atd.) zasílejte na shora uvedenou adresu nebo e-mail.

V případě, že o uvedený majetek projeví zájem organizační složka státu, sdělte své požadavky písemně, včetně uvedení přesného názvu organizace, adresu sídla organizace včetně PSČ, jméno a příjmení osoby oprávněné k podpisu zápisu či smlouvy, IČ, bankovní spojení a číslo účtu, nejpozději do 23. února 2018 na adresu uvedenou v záhlaví nabídky, případně faxem nebo e-mailem: fax: 974 849 300, tel.: 974 849 024, e-mail: antonin.boskovic@mvcr.cz .

            Pokud tak neučiníte do uvedeného termínu, budeme předpokládat, že o nabízený majetek nemáte zájem a bude s ním naloženo v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb.

Upozornění:

            Vzhledem ke skutečnosti, že nakládání s nepotřebným majetkem je plně v kompetenci organizační složky státu – Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra, doporučujeme případným žadatelům o bezúplatný převod movitého majetku ve veřejném zájmu (města, obce, JSDH, neziskové organizace apod.), které nejsou organizačními složkami státu, aby své konkrétní žádosti směřovali přímo na uvedenou Správu uprchlických zařízení Ministerstva vnitra. Kontakt je uveden výše. Na převod majetku ve veřejném zájmu není zákonný nárok.Ing. Miroslav KONOPECKÝ
vrchní ministerský rada
ředitel odboru
podepsáno elektronicky

vytisknout  e-mailem