Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Nabídka majetku organizačním složkám státu – Motorová vozidla

Policejní prezidium ČR, Správa logistického zabezpečení 

Ministerstvo vnitra
odbor správy majetku
 

P.O.BOX 155/OSM
140 21  Praha 4

Č. j.: MV-114758-3/OSM-2018Praha
5. října 2018
Počet listů: 2
Přílohy:1/1

Nabídka nepotřebného majetku                        

Určeno pouze pro organizační složky státu

            Ministerstvo vnitra České republiky nabízí v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupováním v právních vztazích, v příloze uvedený nepotřebný majetek k dalšímu využití u organizačních složek státu, definovaných podle § 3 odst. 1 a § 4 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb.

Bližší informace k předmětnému majetku lze získat na adrese: Policejní prezidium ČR, Správa logistického zabezpečení, Odbor správy majetku, Nádražní 16, 150 05 Praha 5, kontaktní osoba: pan Luboš Polakovič, tel. 974 837 401, e-mail: hsppao@pcr.cz. Požadavky z řad měst, obcí, neziskových organizací, atd. zasílejte na výše uvedenou adresu nebo mail.

V případě, že o uvedený majetek projeví zájem organizační složka státu, sdělte své požadavky písemně, včetně uvedení přesného názvu organizace, adresu sídla organizace včetně PSČ, jméno a příjmení osoby oprávněné k podpisu zápisu či smlouvy, IČ, bankovní spojení a číslo účtu, nejpozději do 22. října 2018 na adresu:

            Odbor správy majetku
            k rukám Antonína Boskovice
            P.O.BOX 155/OSM
            140 21 Praha 4
            fax: 974 849 300, tel. 974 849 024, e-mail: osmmosm@mvcr.cz

Pokud tak neučiníte do uvedeného termínu, budeme předpokládat, že o nabízený majetek nemáte zájem a bude s ním naloženo v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb.

Upozornění:

Územní samosprávné celky jako jsou města, obce a jimi zřízené organizace (sbory dobrovolných hasičů, neziskové organizace atd.) nebo jiné samostatné neziskové organizace nejsou organizačními složkami státu definované dle § 3 odst. 1 a § 4 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb. a uvedená nabídka se na ně nevztahuje.
Žádosti o bezúplatný převod movitého majetku ve veřejném zájmu (územní samosprávné celky, neziskové organizace apod.), směřujte přímo na příslušný útvar, Policejní prezidium České republiky, Správu logistického zabezpečení, u kterého je majetek dislokován. Kontakt je uveden výše. Na převod majetku ve veřejném zájmu není zákonný nárok.

Ing. Miroslav Konopecký
vrchní ministerský rada
ředitel odboru
podepsáno elektronicky

vytisknout  e-mailem