Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Migrační a azylová politika České republiky

Migrační a azylová politika České republiky, úkoly Ministerstva vnitra v oblasti vstupu a pobytu cizinců na území České republiky a mezinárodní ochrany, legislativní rámec, zpráva o situaci v oblasti migrace 

Migrační a azylová politika České republiky

Ministerstvo vnitra je gestorem za problematiku mezinárodní migrace a mezinárodní ochrany v České republice, a to jak na úrovni legislativně - koncepční, analytické, tak i realizační. V rámci ministerstva za tuto oblast zodpovídá odbor azylové a migrační politiky.
   
Prioritou státu v oblasti migrace je v souladu se Zásadami politiky vlády v oblasti migrace cizinců přijímat účinná opatření, která budou podporovat řízenou legální migraci a zároveň minimalizovat nelegální migraci. S tímto cílem také souvisí snaha zajistit účinnou ochranu státních hranic v rámci schengenského prostoru.
     
Část kompetencí v této oblasti je Zákonem č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o pobytu cizinců) svěřena Policii České republiky. Ministerstvo vnitra má tímto zákonem přiznáno postavení správního orgánu nadřízeného PČR Ředitelství služby cizinecké policie, vykonává dozor nad policií při výkonu státní správy a plní další úkoly stanovené zákonem. 
  
V souvislosti s postupným odnímáním nepolicejních činností Policii České republiky dochází k přesunu některých správních činností spojených s vydáváním pobytových oprávnění cizincům na Ministerstvo vnitra. Tento proces probíhá ve dvou fázích.
 
V rámci prvé etapy Ministerstvo vnitra zcela převzalo agendu povolování trvalých pobytů a ve druhé etapě agendu vydávání povolení k dlouhodobému pobytu a dlouhodobého víza. Opatření týkající se prvé etapy nabyla účinnosti dnem 1. ledna 2009. Opatření týkající se druhé etapy nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2011 – od tohoto data přebírá ministerstvo i agendu dlouhodobých pobytů a dlouhodobých víz. Aktuální informace naleznete v článku Změny v oblasti vstupu a pobytu cizinců na území ČR od roku 2011.
  
Dne 28. července 2011 byl do meziresortního připomínkového řízení rozeslán Ministerstvem vnitra věcný záměr nové právní úpravy vstupu a pobytu cizinců na území České republiky, volného pohybu občanů Evropské unie a jejich rodinných příslušníků a ochrany státních hranic. Lhůta pro zaslání připomínek je stanovena na 2. září 2011. Případné připomínky zasílejte na adresu opueu@mvcr.cz.

 
 
Odbor azylové a migrační politiky, 1.9.2011

vytisknout  e-mailem