Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Migrace

Migrační politika České republiky, legální a nelegální migrace v České republice a Evropské unii, vízová a readmisní politika, Analytické centrum pro ochranu státních hranic a migraci 

Projekt dobrovolných návratů

Projekt dobrovolných návratů byl s cílem pomoci zahraničním pracovníkům propuštěným v důsledku hospodářské krize schválen usnesením vlády České republiky ze dne 9. února 2009 č. 171 k zajištění bezpečnostní situace České republiky v souvislosti s propouštěním zahraničních pracovníků v důsledku hospodářské krize (pdf, 35 kB). Smyslem  projektu bylo poskytnout pomoc cizincům z třetích zemí pobývajícím legálně na území České republiky, kteří se vinou ekonomické situace ocitli bez pracovního uplatnění, chtěli se vrátit zpět do vlasti a nebyli si schopni tuto cestu sami uhradit. V rámci projektu Česká republika nabídla vedle nouzového ubytování, zaplacení letenky, organizačního zajištění odletu, předodjezdové a tranzitní asistence také finanční příspěvek ve výši 500 EUR pro dospělou osobu a 250 EUR pro děti do 15 let. Realizace 1. fáze projektu byla zahájena 16. února 2009a ukončena 24. července 2009. Během této doby se do projektu registrovalo 1871 cizinců z nichž již téměř 97% opustilo území ČR. Rozpočet projektu byl 60,7 mil. Kč.

Pokračování projektu dobrovolných návratů bylo schváleno usnesením vlády České republiky ze dne 4. května 2009 č. 588 o projektu Dobrovolné návraty - II. fáze (pdf, 20 kB). Registrace do projektu je tedy nadále možná za obdobných podmínek s tím rozdílem, že ubytování je poskytováno pouze na poslední noc před odletem, finanční příspěvek byl snížen na 300 EUR pro dospělou osobu / 150 EUR pro dítě do 15 let. Realizace 2. fáze projektu byla spuštěna dne 27. července a skončí dne 15. prosince 2009 nebo v okamžiku dosažení celkového počtu 4000 osob (I. a II. fáze), náklady budou podle předpokladů činit 50,7 mil. Kč.

Ministerstvo vnitra věnuje velkou pozornost také cizincům nacházejícím se na území České republiky bez platného pobytového oprávnění. Na základě usnesení vlády České republiky ze dne 4. května 2009 č. 587 o projektu Dobrovolné návraty nelegálně pobývajících cizinců (pdf, 17 kB) bude v období od 15. září do 15. prosince 2009 realizován jednorázový projekt pro řešení situace těchto osob. Cílovou skupinou budou státní příslušníci třetích zemí neoprávněně pobývající na území České republiky, kteří na území vstoupili legálně, nicméně platnost jejich pobytového oprávnění již vypršela nebo kteří neoprávněně vstoupili na území a nadále zde pobývají v rozporu s platnou právní úpravou. V rámci tohoto projektu Česká republika nabídne úhradu nákladů spojených s vycestováním leteckou cestou, možnost ubytování na poslední noc před odletem z České republiky a přesně stanovenou délku doby správního vyhoštění, které bude uděleno za předchozí pobyt na území bez pobytového oprávnění. Registrace do projektu bude možná na všech inspektorátech cizinecké policie.
  

 
 
Odbor azylové a migrační politiky, 3.8.2009

vytisknout  e-mailem