Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

GeoInfoStrategie

Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020 (GeoInfoStrategie) 

Práce na tvorbě Akčního plánu GeoInfoStrategie (dále jen „Akční plán“) probíhaly na základě usnesení vlády ČR ze dne 8. října 2014 č. 815 za stejných podmínek jako při tvorbě GeoInfoStrategie, tedy pod koordinací Ministerstva vnitra a za spolupráce minimálně stejných ústředních orgánů státní správy, které na tvorbě GeoInfoStrategie doposud spolupracovaly.
 
S ohledem na časové možnosti (termín předložení Akčního plánu vládě je 30. června 2015) byla organizační struktura projektu tvorby Akčního plánu GeoInfoStrategie ustavena transformací organizační struktury projektu tvorby GeoInfoStrategie s tím, že jednotlivé orgány byly doplněny o zástupce Ministerstva zemědělství, které se k pracím na Akčním plánu aktivně přihlásilo. Do řízení projektu se aktivně zapojila i Asociace krajů ČR.
 
Tvorba Akčního plánu se více opírala o činnost Pracovních skupin. Důvodem byla nutnost hlubšího prodiskutování jednotlivých klíčových témat a identifikace kritických neznámých a problémů k řešení, na což by měly být soustředěny vstupní analýzy a koncepční návrhy řešení. S ohledem na nutnost odborně pokrýt celou řešenou problematiku byly ke třem existujícím pracovním skupinám (pro konkurenceschopnost v oblasti prostorových informací, pro Národní sadu prostorových objektů, pro globální architekturu a technická řešení) nově založeny další tři pracovní skupiny:
  • pro legislativu a služby veřejné správy (PS LSVS),
  • pro standardy a terminologii v oblasti prostorových informací (PS ST),
  • pro lidské zdroje, vzdělávání, výzkum, vývoj a inovace (PS LZVVVI),
a vedoucí pracovních skupin se zároveň stali členy Zpracovatelského týmu.
  
Ve finální verzi návrhu Akčního plánu jsou zapracovány připomínky obdržené v rámci meziresortního připomínkového řízení, které proběhlo v období od 20. dubna 2015 do 4. května 2015. Z 54 připomínkových míst uplatnilo 25 své připomínky, z toho 14 připomínky zásadní. Zásadní připomínky byly projednány se zástupci připomínkových míst ve dnech 18. – 22. května 2015. Materiál byl předložen k projednání vládě bez rozporu ve stanoveném termínu.
 
Akční plán (zip, 1,3 MB) byl schválen usnesením vlády České republiky ze dne 8. července 2015 č. 539 (pdf, 137 kB).

vytisknout  e-mailem