Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Expertní pracovní skupina k nové zbraňové legislativě - nominace expertů

Vláda svým usnesením č. 740 ze dne 23. října 2017 rozhodla, že do 31. května 2019 mají být vládě Ministerstvem vnitra předloženy návrhy komplexní nové právní úpravy nakládání se zbraněmi, střelivem a municí, a to v návaznosti na Analýzu legislativního řešení dopadů revidované směrnice o zbraních, která byla citovaným usnesením vlády taktéž schválena. Nová právní úprava by měla předběžně zahrnout 3 nové zákony (zákon o zbraních, zákon o munici, zákon o nakládání se zbraněmi v oblasti vnitřní bezpečnosti), příslušné prováděcí právní předpisy a změnový (doprovodný) zákon. 

Za účelem projednání některých dílčích otázek spojených s přípravou těchto nových právních předpisů se Ministerstvo vnitra rozhodlo svolat pracovní skupinu ze zástupců odborné veřejnosti. První fáze činnosti této pracovní skupiny bude probíhat v období od února do června 2018 a měla by se zaměřit na následující otázky:

  1. Odborná způsobilost pro nakládání se zbraněmi a střelivem

  2. Příprava zákona o nakládání se zbraněmi v oblasti vnitřní bezpečnosti (viz Analýza uvedená výše)

  3. Munice (zaměření na zkušenosti a případné změny právní úpravy účinné od srpna 2017)

  4. Průběžné konzultace k dalším dílčím tématům při přípravě výše uvedených legislativních návrhů
     

Nominace expertů s příslušným odůvodněním mohou předkládat podnikatelské, zaměstnavatelské či zájmové organizace, jakož i akademické instituce. Tyto nominace je možné zasílat nejpozději do 29. ledna 2018 na adresu:

Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality
Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 3, 170 34  Praha 7

nebo též na e-mailovou adresu zbrane@mvcr.cz. V nominaci je vždy nezbytné uvést přímý telefonický a e-mailový kontakt na nominovanou osobu.

  

Ministerstvo vnitra si vyhrazuje právo stanovit konečné složení a program jednání pracovní skupiny.

  

vytisknout  e-mailem