Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vzdělávání v eGovernmentu

Vzdělávání úředníků a zaměstnanců veřejné správy, metodiků a školitelů a politiků v oblasti zavádění eGovernmentu do veřejné správy 

  1. Obecné informace o projektu
  2. Popis projektu
  3. Cíle projektu
  4. Výstupy projektu
  5. Vzdělávání eGovernmentových dovedností v roce 2010

Vzdělávání eGovernmentových dovedností v roce 2010

Letos vstoupilo vzdělávání v eGON centrech do druhého roku své existence. Po zkušenostech z minulého roku a vyhodnocení výsledků vzdělávání je možné konstatovat, že převážnou část stanovených cílů se podařilo splnit a systém vzdělávání prostřednictvím eGON center plní svou roli. I v letošním roce bude příprava vzorových vzdělávacích programů a školení manažerů vzdělávání a školitelů eGON center probíhat podle harmonogramu projektu. Nadále budou využívány prezenční i distanční formy vzdělávání, budou připravovány nové eLearningové kurzy a organizována osobní setkání pro výměnu zkušeností manažerů a školitelů.
   
Jedna z prvních velkých aktivit proběhla na počátek května, kdy se ve vzdělávacím středisku Institutu pro místní správu Praha konal seminář Digitální dokumenty, jejich podepisování a dlouhodobé ukládání“. Téma semináře bylo zvoleno na základě řady podnětů z úřadů a potvrdilo i závěry konference eSvět: Quo vadis elektronizace veřejné správy?, kde byla archivace digitálních dokumentů zařazena mezi náměty pro další vzdělávání.
    
Odborný obsah zajišťují přední odborníci na danou problematiku z Ministerstva vnitra ČR a společností Adobe Systems, s.r.o., Software602, a. s., a Telefónica O2 Czech Republic, a. s. Seminář je určen územním samosprávným celkům, zejména starostům a ostatním členům zastupitelstev, organizačním složkám, příspěvkovým organizacím, manažerům a školitelům eGON center a dalším zájemcům ze státní a veřejné správy. Zájemci o studium eGovernmentových kurzů z obcí I. a II. typu ze správních oblastí obcí s rozšířenou působností, které k výzvě č. 40 nepřistoupily a vzdělávání eGovernmentových dovedností nenabízejí, se mohou přihlásit do kurzů přímo u Institutu pro místní správu Praha na http://elev.institutpraha.cz/regman/egovernment.html.
   
  
Odbor veřejné správy, 13. 9. 2012

vytisknout  e-mailem