Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Nabídka majetku organizačním složkám státu – služební dopravní prostředky

Státní oblastní archiv v Třeboni 

 

Ministerstvo vnitra
odbor správy majetku

Č. j. MV- 52336-2/OSM-2018
Praha 11. května 2018
Počet listů: 2
Přílohy:1/1

Nabídka nepotřebného majetku

Určeno pouze pro organizační složky státu

            Ministerstvo vnitra České republiky nabízí v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupováním v právních vztazích, v příloze uvedený nepotřebný majetek k dalšímu využití u organizačních složek státu, definovaných podle § 3 odst. 1 a § 4 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb.

Bližší informace k předmětnému majetku lze získat na adrese: Státní oblastní archiv v Třeboni, Husova 143, 379 01 Třeboň kontaktní osoba: Marcela Hrnčířová, tel. 384 758 517, e-mail: marcela.hrncirova@ceskearchivy.cz. Případné požadavky k bezúplatnému převodu majetku (města, obce, neziskové organizace atd.) zasílejte na shora uvedenou adresu nebo e-mail.

V případě, že o uvedený majetek projeví zájem organizační složka státu, sdělte své požadavky písemně, včetně uvedení přesného názvu organizace, adresu sídla organizace včetně PSČ, jméno a příjmení osoby oprávněné k podpisu zápisu či smlouvy, IČ, bankovní spojení a číslo účtu, nejpozději do 28. května 2018 na adresu uvedenou v záhlaví nabídky, případně faxem nebo e-mailem: fax: 974 849 300, tel.: 974 849 024, e-mail: antonin.boskovic@mvcr.cz .

            Pokud tak neučiníte do uvedeného termínu, budeme předpokládat, že o nabízený majetek nemáte zájem a bude s ním naloženo v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb.

Upozornění:

Vzhledem ke skutečnosti, že nakládání s nepotřebným majetkem je plně v kompetenci organizační složky státu – Státního oblastního archivu v Třeboni, doporučujeme případným žadatelům o bezúplatný převod movitého majetku ve veřejném zájmu (města, obce, JSDH, neziskové organizace apod.), které nejsou organizačními složkami státu, aby své konkrétní žádosti směřovali přímo na uvedený Státní oblastní archiv. Kontakt je uveden výše. Na převod majetku ve veřejném zájmu není zákonný nárok.

   Ing. Miroslav KONOPECKÝ
vrchní ministerský rada
ředitel odboru
podepsáno elektronicky

vytisknout  e-mailem