Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Další krok při zavádění Datových schránek splněn - AKTUALIZOVÁNO!!

Náměstek ministra vnitra Zdeněk Zajíček dne 19.12.2008 podepsal memorandum o spolupráci mezi Ministerstvem vnitra ČR a zástupci výrobců elektronických spisových služeb při přípravě technické části prováděcí vyhlášky k zákonu č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, z hlediska propojení datových schránek a spisových služeb.  

 

Cílem memoranda je koncepčně vyřešit propojení jednotlivých spisových služeb užívaných orgány veřejné moci a vytvářenými informačním systémem datových schránek.
 
Memorandum je otevřená dohoda, ke které může kdykoliv přistoupit jakýkoliv výrobce spisových služeb a podílet se tak na spolupráci při dodržování takto vzniklého standardu.
 
Dne 19. srpna 2008 vstoupil v platnost zákon 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Zákon, který vejde v účinnost od 1.července 2009, mimo jiné obsahuje ustanovení o Informačním systému datových schránek (dále jen ISDS).
Zavedením ISDS dojde ke zjednodušení komunikace mezi orgány veřejné moci a právnickými osobami, podnikajícími fyzickými osobami a fyzickými osobami. Tento systém bude mít i zásadní vliv na provoz elektronických spisových služeb.
  
S odkazem na článek V. Memoranda, v němž se konstatuje, že "Memorandum je otevřená dohoda, ke které může kdykoliv přistoupit jakýkoliv výrobce spisových služeb a podílet se tak na spolupráci při dodržování takto vzniklého standardu." jsme zvolili jako nejvýhodnější formu písemné sdělení přistupujícího subjektu adresované a doručené ministerstvu, v němž tento subjekt uvede, že je výrobcem spisových služeb, že se seznámil s obsahem Memoranda a že má zájem podílet se na spolupráci při dodržování standardu, jak je uveden v Memorandu.

Tento dopis zašlete na adresu:
Ing. Jindřich Kolář, vrchní ředitel sekce rozvoje a projektového řízení ICT v oblasti veřejné správy,
Ministerstvo vnitra ČR
náměstí Hrdinů 3
140 21 Praha 4
 

vytisknout  e-mailem