Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Czech POINT

 • Kontaktní místa Czech POINT
 • CzechPOINT@home
 • CzechPOINT@office

Kontaktní místa Czech POINT

Kontaktní místa Czech POINT

Czech POINT (Český Podací Ověřovací a Informační Národní Terminál) je univerzální kontaktní místo veřejné správy poskytující občanům zejména ověřené výpisy z informačních systémů veřejné správy, např. Výpis z Rejstříku trestů, Výpis z Katastru nemovitostí, Výpis z bodového hodnocení řidiče, Výpis z Veřejných rejstříků atd. a řadu dalších služeb, např. podání Žádosti o zřízení datové schránky nebo autorizovanou konverzi dokumentů.

Jeho služby jsou dostupné na více než 7 212 místech, převážně v České republice, ale též na některých zastupitelských úřadech po celém světě (40 míst). Dosud vyřídila přes 18 milionů transakcí. V roce 2017 byla zavedena nová agenda "Zprostředkovaná identifikace".

Czech POINT je jedním ze systémů českého eGovernmentu, který již 10 let funguje
a naplňuje heslo: "obíhat mají data, ne občan".

Kontaktní místa Czech POINT si můžete vyhledat na mapě.

Přehled nabízených služeb kontaktního místa veřejné správy Czech POINT:

 • Výpis z Katastru nemovitostí
 • Výpis z Veřejného rejstříku
 • Výpis z Živnostenského rejstříku
 • Výpis z Rejstříku trestů
 • Výpis z Rejstříku trestů právnické osoby
 • Výpis z bodového hodnocení řidiče
 • Výpis ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
 • Výpis z Insolvenčního rejstříku
   
 • Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72)
 • Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH
   
 • Datové schránky - žádost o zřízení, žádost o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových, žádost o přidání další pověřené osoby, její odebrání, žádost o povolení dodávání dokumentů z datové schránky fyzických osob, fyzických osob podnikajících a právnických osob do datové schránky fyzické osoby, fyzické osoby podnikající a právnické osoby
   
 • Centrální úložiště ověřovacích doložek
 • Konverze
 • Úschovna systému Czech POINT
   
 • Výpisy ze Základních registrů - např. Výpis údajů z Registru obyvatel, Výpis údajů z Registru osob, Výpis údajů o využití údajů z Registru obyvatel, Žádost o změnu údajů vedených v Registru obyvatel, Žádost o poskytnutí údajů třetí osobě
   
 • Zprostředkovaná identifikace
   

Více informací naleznete na webových stránkách Czech POINTu.
http://www.czechpoint.cz/public/

  

CzechPOINT@home

CzechPOINT@home

V situaci, kdy díky datovým schránkám existuje možnost zaručené elektronické komunikace, je dalším logickým krokem zpřístupnění autentických elektronických verzí různých výpisů pro další využití v komunikaci s veřejnou správou, v podnikání nebo v osobním životě. Výpisy, které lze pořídit v papírové podobě s ověřovací doložkou na každé kamenné pobočce Czech POINTu za správní poplatek odvislý od počtu stran či typu výpisu, je možné získat zdarma díky aplikaci CzechPOINT@home ve své datové schránce.

Na Portálu veřejné správy jsou zpřístupněny formuláře umožňující vlastníkům datových schránek získat zdarma elektronické výpisy a využít služby související se základními registry a výpisy z veřejných rejstříků.

Datová schránka žadatele slouží pro odeslání žádosti a pro doručení vystaveného výpisu z rejstříku nebo jiné odpovědi.

Osobní údaje fyzických osob jsou bezpečně uloženy v Registru obyvatel. Každé jejich využití se zaznamenává a vlastníci datové schránky dostanou jednou za rok automaticky přehled o tom, kdo využil uložené osobní údaje a proč. Tento přehled je ale možné získat kdykoliv za libovolné časové období po vyplnění formuláře CzechPOINT@home - Výpis o využití údajů z Registru.

CzechPOINT@home nabízí i možnost kdykoliv zkontrolovat, jaké údaje jsou o občanu vedeny (Výpis údajů z Registru obyvatel), v případě zjištění chyb zažádat o změnu (Změna údajů při zjištění nesouladu v Registru obyvatel) nebo poskytnout či odvolat souhlas s poskytnutím vybraných údajů a jejich budoucích změn komerčním nebo soukromým subjektům, jako například zaměstnavatelům, poskytovatelům energií, bankovních služeb, atd. (formulář - Poskytnutí údajů třetí osobě).

Žadatel připravuje žádost o výpis či další podání pomocí webových formulářů CzechPOINT@home. Formulář provede žadatele vyplněním formulářových polí a zajistí odeslání žádosti z jeho datové schránky žadatele. Žadatel pouze bezpečným způsobem zadává přístupové údaje do datové schránky.

Formuláře:

CzechPOINT@home - Základní registry

CzechPOINT@home - ostatní výpisy

  

CzechPOINT@office

CzechPOINT@office

Czech POINT není jen název terminálu státu, kde můžeme získat řadu ověřených výpisů, ale díky své univerzálnosti je i pracovním nástrojem, díky němuž úředníci prostřednictvím aplikace CzechPOINT@office zapisují nové informace a údaje do jiných informačních systémů veřejné správy. Například úředníci, kteří mají na starosti evidenci obyvatel, zapisují do matrik nové aktuální skutečnosti o občanech, dále do matrik soudy zapisují údaje a změny vyplývající z jejich rozhodnutí, např. omezení způsobilosti k právním úkonům, ohlašovny zaznamenávají změny pobytu. Díky vzájemnému propojení se základními registry jsou tyto informace druhý den k dispozici pro všechny zásadní agendy státu, které je pro fungování výkonu veřejné správy potřebují.

Úředníci provádějí konverze mezi papírovou a elektronickou podobou dokumentů, získávají údaje ze základních registrů a dalších informačních systémů veřejné správy (např. rejstřík trestů či katastr nemovitostí).

Díky CzechPOINT@office a jeho možnosti on-line ověření totožnosti osoby v případě, že občan nahlásí na zastupitelském úřadě ztrátu cestovního dokladu, získá nový pas v mnohem kratší době než dříve.

Součástí Czech POINTu je autentizační informační systém, který mohou využít i informační systémy jiných správců k řízení přístupu svých úředníků při využívání  referenčních údajů základních registrů. Výhodou je, že autentizační systém Czech POINT automaticky aktualizuje oprávnění rolí úředníků v agendách podle stavu údajů v základním Registru práv a povinností.

  

vytisknout  e-mailem