Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Czech POINT

  • Kontaktní místa Czech POINT
  • CzechPOINT@home
  • CzechPOINT@office

Kontaktní místa Czech POINT

Kontaktní místa Czech POINT

Czech POINT (Český Podací Ověřovací a Informační Národní Terminál) je univerzální kontaktní místo veřejné správy poskytující občanům zejména ověřené výpisy z centrálních registrů jako jsou rejstřík trestů, veřejný rejstřík nebo registr živnostenského podnikání atd. a řadu dalších služeb, např. podání žádosti o zřízení datové schránky nebo autorizovanou konverzi dokumentů.
 
Jeho služby jsou dostupné na více než 7100 místech, převážně v České republice, ale též na některých zastupitelských úřadech po celém světě. Doposud vydaných 13 milionů výstupů z tohoto univerzálního kontaktního místa s veřejnou správou tvoří jeden z pilířů eGovernmentu.
 
Kontaktní místa Czech POINT si můžete vyhledat na mapě
 
 
Přehled nabízených služeb kontaktního místa veřejné správy Czech POINT:

Více informací naleznete na webových stránkách Czech POINTu.

CzechPOINT@home

CzechPOINT@home

V situaci, kdy máme díky datovým schránkám možnost zaručené elektronické komunikace, je dalším logickým krokem zpřístupnění autentických elektronických verzí různých výpisů pro další využití v komunikaci s veřejnou správou, v podnikání nebo v osobním životě. Výpisy, které si dnes můžeme pořídit v papírové podobě s ověřovací doložkou na každé kamenné pobočce Czech POINTu za správní poplatek odvislý od počtu stran či typu výpisu, můžeme mít zadarmo díky aplikaci CzechPOINT@home ve své datové schránce.

Na Portálu veřejné správy jsou zatím zpřístupněny formuláře umožňující vlastníkům datových schránek získat zdarma elektronické výpisy a využít služby související se základními registry a výpisy z veřejných rejstříků.

Osobní údaje fyzických osob jsou bezpečně uloženy v Registru obyvatel. Každé jejich využití se zaznamenává a vlastníci datové schránky dostanou jednou za rok automaticky přehled o tom, kdo využil uložené osobní údaje a proč. Tento přehled je ale možné získat kdykoliv za libovolné časové období po vyplnění formuláře CzechPOINT@home - Výpis o využití údajů z Registru.

CzechPOINT@home nabízí i možnost kdykoliv zkontrolovat, jaké údaje jsou o vás vedeny (Výpis údajů z Registru obyvatel), v případě zjištění chyb zažádat o změnu (Změna údajů při zjištění nesouladu v Registru obyvatel) nebo poskytnout či odvolat souhlas s poskytnutím vámi vybraných údajů a jejich budoucích změn komerčním nebo soukromým subjektům (zaměstnavatel, poskytovatelé energií, bankovních služeb, atd.)(Poskytnutí údajů třetí osobě).

Formuláře:

CzechPOINT@home – Základní registry

CzechPOINT@home – veřejné registry

CzechPOINT@office

CzechPOINT@office

CzechPOINT není jen název terminálu státu, kde můžeme získat řadu ověřených výpisů, ale díky své univerzálnosti je i pracovním nástrojem, díky kterému úředníci prostřednictvím aplikace CzechPOINT@office zapisují nové informace a údaje do jiných informačních systémů veřejné správy. Například úředníci, kteří mají na starosti evidenci obyvatel, tak do matrik zapisují nové aktuální skutečnosti o občanech, dále do matrik soudy zapisují údaje a změny vyplývající z jejich rozhodnutí, např. omezení způsobilosti k právním úkonům, ohlašovny zaznamenávají změny pobytu. Díky vzájemnému propojení se základními registry, jsou tyto informace druhý den k dispozici pro všechny zásadní agendy státu, které je pro fungování výkonu veřejné správy potřebují. Úředníci provádějí konverze mezi papírovou a elektronickou podobou dokumentů, získávají údaje ze základních registrů a dalších informačních systémů veřejné správy (např. rejstřík trestů či katastr nemovitostí).
 
Díky CzechPOINT@office a jeho možnosti on-line ověření totožnosti osoby v případě, že občan nahlásí na zastupitelském úřadě ztrátu cestovního dokladu, získáme nový pas v mnohem kratší době než dříve.
 
Díky jednotnému identitnímu prostoru CzechPOINTu má každý úředník přidělenou svojí roli v agendách, které vykonává, včetně příslušných oprávnění k využívání údajů ze základních registrů.

vytisknout  e-mailem