Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Czech POINT

CzechPOINT@office

CzechPOINT není jen název terminálu státu, kde můžeme získat řadu ověřených výpisů, ale díky své univerzálnosti je i pracovním nástrojem, díky kterému úředníci prostřednictvím aplikace CzechPOINT@office zapisují nové informace a údaje do jiných informačních systémů veřejné správy. Například úředníci, kteří mají na starosti evidenci obyvatel, tak do matrik zapisují nové aktuální skutečnosti o občanech, dále do matrik soudy zapisují údaje a změny vyplývající z jejich rozhodnutí, např. omezení způsobilosti k právním úkonům, ohlašovny zaznamenávají změny pobytu. Díky vzájemnému propojení se základními registry, jsou tyto informace druhý den k dispozici pro všechny zásadní agendy státu, které je pro fungování výkonu veřejné správy potřebují. Úředníci provádějí konverze mezi papírovou a elektronickou podobou dokumentů, získávají údaje ze základních registrů a dalších informačních systémů veřejné správy (např. rejstřík trestů či katastr nemovitostí).
 
Díky CzechPOINT@office a jeho možnosti on-line ověření totožnosti osoby v případě, že občan nahlásí na zastupitelském úřadě ztrátu cestovního dokladu, získáme nový pas v mnohem kratší době než dříve.
 
Díky jednotnému identitnímu prostoru CzechPOINTu má každý úředník přidělenou svojí roli v agendách, které vykonává, včetně příslušných oprávnění k využívání údajů ze základních registrů.

vytisknout  e-mailem