Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Centrální registr vozidel

Počty registrovaných vozidel - tříděno dle různých parametrů 

Přehled podle paliv:
 
paliva stručně – B=benzin, N=nafta, E=elektromobil, L=LPG, P=propan-butan, Z, C=zemní plyn (CNG)
Uvedeno je palivo, na které bylo vozidlo továrně vyrobeno. Na konci souboru jsou navíc 2 řádky, obsahující počty přestaveb na alternativní pohon LPG pro jednotlivé druhy vozidel.
 
Vzhledem k době zpracování se celkový počet vozidel mírně liší od ostatních přehledových souborů - je to způsobeno tím, že pro některá vozidla tato položka nemá smysl, a tedy není uvedena (přívěsy, návěsy, …), popř. i zpracováním v mírně odlišném čase – 1 hodina odpovídá přírůstku až cca 200 kusů vozidel.
 
Obytná vozidla :
 
barvy

opět celkový počet nekoresponduje s celkovým počtem v ostatních souborech : barva lehkého přívěsného vozíku do 650 kg – přírodní dřevo, popř. zašlé (cca 444 tisíc kusů) ?? t.j. nemá smysl …

 
 vyřazená (zrušená, tj. úbytek ze stavu : „provozovaná“) vozidla
(starší ročníky nejsou úplné – podle toho, který úřad se rozhodl i vyřazená vozidla zavést do databáze, aby si případně usnadnil práci, a podle toho, které ročníky ještě zaváděli, a které již ne; další věcí je, že záznamy o vyřazených vozidlech obsahují větší procento chyb; budou-li se tyto chyby následně opravovat, budou se úměrně k tomu měnit i počty vyřazených vozidel pro jednotlivé roky, tj. např. počet vyřazených vozidel pro předloňský rok stále ještě nelze brát jako zcela definitivní). Možné důvody trvalého vyřazení vozidla: havarované, odcizené, sešrotované (doklad o ekologické likvidaci), vývoz do ciziny …
 
 
 
Vstupní data
Data jsou tak, jak jsou zavedena v databázi registračním místem příslušné pověřené obce. Majitelem dat je tato obec, která v tomto směru gesčně podléhá ministerstvu dopravy, a to je správcem dat. Ministerstvo vnitra není oprávněno tato data jakkoliv upravovat, tedy ani opravit překlepy. Roky výroby jsou často neznámé – je uvedena nula, resp. rok vůbec není uveden.
 
Z těchto hodnot počítat průměry je zavádějící – pokud ze 100 vozidel z roku 2000 u 1 vozidla není rok, je součet 198 000 místo 200 tisíc, a průměrný rok výroby je 1980, tedy rázem dostáváme všechna nová vozidla jako dvacet let stará, tedy: chyba 1% činí rozdílovou chybu 20 let, tj. pro chybu 0,2 roku smí být chyba jen 0,1 promile, tedy jen u max. 700 vozidel, ale v současnosti (k 1.1.2006):  celkem 18 663 vozidel je starších než 1945, z toho:  min. 8 569 zaručeně chybně (starší než 1910), způsobily by celkovou chybu cca 3 roky1744 vozidel z roku 0, a celkem 1763 vozidel starších než 1700 - hlavní zdroj chyb; 402 vozidel z roku 1880 a 6 318 vozidel z roku 1900  a cca 600 x - vozidlo typ 1:1. Chyba by šla alespoň částečně eliminovat tím, že by se nulové roky výroby nahradily průměrným rokem pro danou značku a typ; to ale nemůžeme udělat my, to si může udělat sám uživatel našich dat na vlastní zodpovědnost a s upozornění, že jeho přehled je takto upravený.
 
Poměrně mnoho řádek (přibližně polovina až dvě třetiny) při podrobnějším členění obsahuje chybu – chybějící, neúplný, nepřesný nebo prokazatelně chybný (nesmyslný) údaj, a je na takový popis jediné vozidlo nebo jen velmi malý počet vozidel. Z hlediska počtu vozidel jsou takové řádky zanedbatelné – jen zlomky promile, ale z hlediska počtu řádek jde o poměrně vysoké procento výskytu chyb. To má následující negativní dopad : velmi podstatně to omezuje možnosti dalšího (ještě podrobnějšího) členění přehledů.
 
Jestliže např. v souboru zrkznc.csv (k 1.7.06 – přehled druhů, kategorií a značek podle roku výroby) je téměř 12 tisíc řádek, a smysluplných je jen cca 500, tedy méně než 5 %, je tento soubor poměrně těžko přehledný, protože se již výrazně ztrácí jeho informační hodnota.
 
Vlastní vstupní data:

 


Odbor centrálních informačních systémů, 18.7.2012

vytisknout  e-mailem