Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Centrální registr vozidel

Počty registrovaných vozidel - tříděno dle různých parametrů 

Přehledy podle původních okresů a krajů (členění podle obcí je poměrně rozsáhlé a příliš podrobné, ale nevylučujeme do budoucna jeho doplnění i přes problémy s přenosovou kapacitou pro soubory cca 100 MB; dalším problémem by bylo, že excel – až do verze 2007 – zvládá maximálně 254 sloupců, což samosebou nestačí) – pro každý okres je uveden počet příslušných vozidel a jejich průměrný rok výroby; dále jsou uvedeny součty za kraj a za celou republiku. Na konci souboru je ještě řádek - suma po sloupcích.
 
V porovnání s přehledy z předchozích let již nejsou jen dvě úrovně podrobnosti (globální a detailní), ale 5, kdy následující soubor je vždy jakýmsi souhrnem součtových řádků pro soubor předchozí. Příklad : pokud pro přehled podle druhu, kategorie, značku a typ (soubor zotyp) sečtu všechny typy pro danou značku, dostanu celkový počet vozidel dané značky. Tento řádek je obsažen v souboru zoznc. Pokud pro soubor zoznc sečtu všechny značky daného druhu a kategorie, dostanu celkový počet vozidel daného druhu a kategorie – tento řádek je obsažen v souboru zoktg. Dále mohu sečíst všechny kategorie pro daný druh (soubor zsdr.csv) a nakonec mohu ještě sečíst podobné druhy, např. všechny motocykly nebo nákladní automobily nebo traktory (soubor zsds.csv). To samé pro kategorie – soubory zskt.csv a zsks.csv.
 
Název souboru  mnemotechnicky obsahuje vždy poslední (nejpodrobnější) kriterium, podle kterého je přehled členěný.
(začátek názvu – rk=rok, o=okres, m=motor, s=součtový)
- řádky členěné podle okresů evidence vozidel
 
Dělení až na jednotlivé obce – tj. všech 6 249 obcí pro celou republiku:
mnoho firem má generální ředitelství v Praze, ale jednotlivé provozovny jsou po celé republice, a všechny dohromady mají jen jedno jediné ICO. Všechna jejich vozidla jsou tedy přihlášena v Praze, ale operují různě po celé republice.
 
Z tohoto pohledu je nutno se dívat na hodnoty uvedené v souboru. Samozřejmě to platí i dále: někde se podaří lokalizovat alespoň okres, někde i pověřenou obec, někde dokonce vlastní obec. Proto má tento přehled 3 části: v první je lokalizace pouze na okres, ve druhé na pověřenou obec, a ve třetí úplná lokalizace až na konkrétní obec, Praha je samozřejmě vyjímka. Proto zde okresní města figurují třikrát : v prvním oddíle to znamená, že daná vozidla jsou někde na okrese, ve druhém už jen někde v rámci pověřené obce, a ve třetím to je přímo v okresním městě a nikde jinde. Samozřejmě z toho vyplývá, že pokud vyhledávám vozidla pro nějakou obec, část z jejích vozidel je zahrnuta v její pověřené obci a část jich je zahrnuta v jejím okrese – bohužel neznámo kolik z nich.
 
 
Prozatím jsou v souboru uvedeny pouze druhy vozidel a jejich celkový součet. Protože druhů je jen přes 40, a obcí 6 249, jsou proti předchozím souborům přehledů zaměněny řádky a sloupce.
 
Součty jednotlivých obcí v dané pověřené obci ze souboru zdrobce se liší proti počtu pro danou pověřenou obec v souboru zdrobcp o počet vozidel (řádově celkem desítky tisíc, ale samozřejmě se navzájem odčítají), která majitelé nepřehlásili po změně bydliště, t.j. soubor zdrobce uvažuje rozdělení prioritně podle bydliště majitele (ze zákona je pověřenou obcí ta, v jejímž obvodu má majitel trvalé bydliště), a soubor zdrobcp uvažuje registrační místa; v případě jakýchkoliv dalších nejasností či pochybností je vozidlo řazeno do okresu.
  
Blíže vysvětlující poznámka – figuruje-li v souboru zdrobcp např. Praha v okresech namísto v pověřených obcích, odpovídají příslušná vozidla těm, jejichž majitelé se vystěhovali mimo Prahu, a tuto změnu dosud neohlásili; naopak figuruje-li Praha v pověřených obcích v souboru zdrobce, odpovídal by příslušný řádek vozidlům, jejichž majitelé se přestěhovali uvnitř Prahy, ale mimo původní městskou část; jiná věc je, že tyto případy řeší jeden úřad, a tak je v jeho kompetenci změnu provést i bez explicitního ohlášení daného občana. Tento způsob práce s adresou vyplývá ze struktury programového submodulu adresa v registru obyvatel.

 


Odbor centrálních informačních systémů, 18.7.2012

vytisknout  e-mailem