Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Case management

Case management je inovativní metodou, k jejímuž využívání v rámci P ČR iniciativně přistoupili v roce 2006 pracovníci chebského týmu Eger v souvislosti s řešením problematiky trestné činnosti dětí a mládeže. Princip metody je založený na spolupráci policistů specializovaných na trestnou činnost páchanou mládeží a na mládeži, orgánů sociálně-právní ochrany dětí, sociálního odboru Městského úřadu Cheb, pedagogicko-psychologické poradny, škol, Probační a mediační služby, nevládního sektoru, dětského lékaře a státního zástupce.
 
Tito aktéři se v rámci vytvořené skupiny schází k případovým konferencím, na které je přizván i klient (nezletilá osoba) a jeho zákonní zástupci. Cílem setkání je informovat společně klienta a jeho zástupce o situaci, v níž se nacházejí, možnostech jak tuto situaci řešit, a nalezení nejlepšího východiska. Smyslem je předejít zhoršování situace (dalšímu problémovému chování dětí, trestné činnosti dětí či na dětech páchané, umístění dítěte do ústavní výchovy atd.) a poskytnutí pomoci dítěti a jeho rodině. Výhodou je, že příslušné instituce řeší případ společně, v jednu chvíli na jednom místě, přičemž klient a jeho zákonní zástupci se na tvorbě nápravného programu aktivně podílejí.
 
Metoda je ukázkovým postupem rychlého, účinného a efektivního řešení problémů dětí a mládeže. Dochází k propojení dílčích informací jednotlivých institucí a jejich předávání prostřednictvím případových konferencí. Zavedení systematické komunikace veškerých aktérů významně napomáhá při komplexním řešení situace.
 
Mezi nejčastěji řešené problémy patří nestandardní projevy chování dětí ve škole (agresivita, šikana, násilí, záškoláctví apod.). Jako hlavní výsledky projektu lze označit významné zkvalitnění vzájemné komunikace mezi institucemi, zkoordinovaný, urychlený postup při řešení konkrétních kauz, prevenci trestné činnosti týkající se dětí a mládeže a sanaci rodin. Projekt byl v r. 2007 oceněn Cenou nejlepší praxe udělenou PP ČR.
 
Na úrovni dalších měst, státní správy (Ministerstvo vnitra, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo spravedlnosti), stejně tak jako v řadách odborné veřejnosti, je projekt vnímán velmi pozitivně a existuje snaha o jeho postupné rozšiřování.
 
Případové konference (metoda ochrany dětí a mládeže, iniciovaná SKPV PČR) - Popis metody a doporučení pro Policii ČR k jejímu zavádění  - pdf, 98 kB - zpracovalo Společně k bezpečí o.s., srpen 2010
 
Dne 24. srpna 2010 proběhl seminář Využití metody case managementu v policejní práci při řešení trestné činnosti související s dětmi a mládeží:

 

 IMG_0034.JPG IMG_0022.JPG IMG_0017.JPG 

vytisknout  e-mailem