Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Krádeže motorových vozidel

Statistiky, dokumenty, aktivity, prevence a informace STATISTIKY

Vývoj autokriminality vykazuje (s výjimkou roku 2013) dlouhodobě klesající trend. Počet krádeží dvoustopých vozidel v roce 2015 meziročně poklesl o 28 %, jednostopých vozidel o 20 %. K výraznému meziročnímu poklesu došlo i u krádeží věcí z automobilů (o 26 %), mimořádný pokles zaznamenáváme dokonce i u součástek motorových vozidel (o 42 %), jejichž počet do roku 2013 spíše rostl.
Kradeze vozidel srpen 2016_obr 1.jpg
Meziroční porovnání počtu odcizených vozidel dvoustopých po krajích 2013 - 2015
Kradeze vozidel srpen 2016_obr 2.jpg

Tento trend pokračuje i v roce 2016

 

 1. pololetí 2015
 1. pololetí  2016

Meziroční rozdíl

Krádeže motorových vozidel dvoustopých

3 357

2 721

- 19 %

Krádeže motorových vozidel jednostopých

    262

  183

- 0 %

Krádeže věcí z aut

9 360

7 559

- 19 %

Krádeže součástek

2 675

2 040

- 14 %

Jaké jsou důvody radikálního snížení trestné činnosti na motorových vozidlech v posledních letech?
Těch důvodů může být celá řada. Jedním z důvodů (s ohledem na obdobný pokles i v okolních státech) jsou např. ekonomické stimuly pro páchání trestné činnosti – zlevnění ojetých vozidel, dovoz levných náhradních dílů, nasycenost trhu s použitými vozidly.
Velkou zásluhu na odhalení organizované trestné činnosti a snížení autokriminality mají bezesporu jednotlivá krajská ředitelství (včetně územních odborů) a jejich spolupráce (pdf, 439 kB). Krádeže motorových vozidel jsou do značné míry vysoce organizovanou trestnou činností. Pachatelé často operují na území jiného kraje či v zahraničí, k legalizaci odcizených vozidel pak dochází zpravidla v dalších místech.  Zajištěním pachatelů trestné činnosti na motorových vozidlech došlo k významnému poklesu krádeží vozidel či vloupání do vozidel v oblastech, kde svoji trestnou činnost páchali.
Jako velmi efektivní se ukázalo také zastřešení problematiky trestné činnosti na motorových vozidlech Útvarem pro odhalování organizované činnosti Služby kriminální policie a vyšetřování (dnes Národní centrála proti organizovanému zločinu) a s tím spojené zintenzivnění mezinárodní policejní spolupráce, především s okolními státy.
K zúžení prostoru pro páchání tohoto druhu kriminality došlo rovněž v souvislosti s některými legislativními změnami (zrušení polopřevodů a společná žádost nového a původního majitele při převodu vozidla, zpřísnění kontrol vozidel a nároků na kontrolní techniky, nakládání s vyřazenými vozidly apod.)
K odhalení legalizace odcizených motorových vozidel na některých registračních místech, k odhalení padělaných, pozměněných či zneužitých dokladů či omlazování vozidel přispěla i rozsáhlá kontrolní akce Čistka zaměřená na kontrolu dokladů (pdf, 267 kB), zejména k dovozovým vozidlům, na níž se významným způsobem podílela služba cizinecké policie.
Důležitým nástrojem pro odhalení kriminality na motorových vozidlech je i výměna informací z informačních systémů jak České republiky (např. mezi systémem MŽP pro vyřazená vozidla a pátrací evidencí Policie ČR), tak mezinárodní výměna informací – především policejních. V tomto směru je velmi očekávané plné zprovoznění systému EUCARIS, který umožní prověření dovezených vozidel a jejich dokladů v  registru silničních vozidel jiných členských států před jejich registrací.
Nemalou zásluhu na snížení kriminality, zejména pokud se týká odcizení věcí z automobilů, ale i krádeží vozidel, mají také preventivní aktivity Policie ČR. Při prevenci se využívají i mapy kriminality - do rizikových lokalit a v době zvýšené trestné činnosti je situována hlídková činnost Policie ČR nebo městské policie (např. Kolín).

A jaká vozidla byla v roce 2015 v České republice nejčastěji terčem zlodějů?
Kradeze vozidel srpen 2016_obr 4.jpg
K odcizení dochází především u těch typů vozidel, které jsou nejčastěji v provozu a u kterých je největší poptávka po náhradních dílech. Naopak běžné typy vozidel japonské a korejské výroby a vozidla méně rozšířených továrních značek, např. americké vozy, jsou dle statistických přehledů odcizovány méně.
V souvislosti se zvyšujícím se prodejem korejských a japonských vozidel v posledních letech lze ale předpokládat, že jak bude vozový park stárnout, bude se zvyšovat poptávka i po náhradních dílech těchto vozů, což může vést ke zvýšení krádeží uvedených koncernových značek.
Přesto, že počet odcizených vozidel v České republice postupně klesá, objasněnost je dlouhodobě na nízké úrovni.

Objasněnost

v %

Dvoustopá vozidla

Jednostopá vozidla

Věci z vozidel

Součástky vozidel

2003

15 %

35 %

10 %

12 %

2004

15 %

25 %

9 %

13 %

2005

16 %

28 %

9 %

14 %

2006

14 %

25 %

9 %

13 %

2007

14 %

26 %

8 %

10 %

2008

15 %

26 %

7 %

9 %

2009

16 %

22 %

8 %

10 %

2010

15 %

17 %

8 %

9 %

2011

17 %

16 %

7 %

10 %

2012

16 %

20 %

8 %

10 %

2013

18 %

21 %

8 %

8 %

2014

19 %

25 %

9 %

10 %

2015

20 %

23 %

9 %

10 %

                         Zdroj: Statistické přehledy kriminality Policie ČR


Rizikové faktory

Krádeže motorových vozidel dvoustopých
Mezi nejrizikovější kraje České republiky v roce 2015 patřily:
 • hlavní město Praha (v Praze je odcizena cca 1/3 všech dvoustopých vozidel),
 • Středočeský kraj (zejména Mladá Boleslav, Kladno),
 • Liberecký kraj (zejména Liberec, Jablonec n. Nisou),
 • Ústecký kraj (zejména Teplice),
 • Moravskoslezský kraj (zejména Ostrava, Karviná) a
 • Jihomoravský (zejména Brno-město).

Nutno ovšem zdůraznit, že ve všech výše jmenovaných krajích došlo meziročně k poklesu krádeží motorových vozidel dvoustopých (v Praze o 33 %, ve Středočeském kraji o 30 %, v Moravskoslezském kraji o 28 %, v Ústeckém kraji o 31 % a v Libereckém o 15 %).
Kradeze vozidel srpen 2016_mapa 1.jpg
Počet odcizených dvoustopých vozidel v České republice klesl v roce 2015 meziročně o 28 %.

Krádeže motorových vozidel jednostopých
Mezi nejrizikovější kraje České republiky v roce 2015 patřily:

Kradeze vozidel srpen 2016_mapa 2.jpg

      Krádeže součástek automobilů
     

      Mezi nejrizikovější kraje České republiky v roce 2015 patřily:

 • hlavní město Praha (v Praze je odcizena 1/2 všech odcizených součástek motorových vozidel),
 • Středočeský kraj,
 • Jihomoravský kraj,
 • Ústecký kraj a
 • Moravskoslezský kraj.
Kradeze vozidel srpen 2016_mapa 3.jpg
V oblasti krádeží součástek motorových vozidel došlo v roce 2015 k výraznému meziročnímu poklesu – o 42 %. Mezi nejčastěji odcizené součástky patří kola, ochranné kryty kol, řídící jednotky, světla, čelní skla s dálniční známkou, airbagy, autobaterie a další.
 

  Krádeže věcí z automobilů
  Mezi nejrizikovější kraje České republiky v roce 2015 patřily:

  • hlavní město Praha (v Praze je evidováno 42 % z celkového počtu odcizených věcí z automobilů v ČR),
  • Moravskoslezský kraj (15,5 % odcizených věcí z vozidel z celkového počtu),
  • Jihomoravský kraj,
  • Středočeský kraj a
  • Ústecký kraj.

  Kradeze vozidel srpen 2016_mapa 4.jpg

  K dalšímu okruhu rizikových faktorů lze zařadit i chování vlastníků vozidel. Jde například o opomenutí uzamčení vozidla, ponechání klíčků ve vozidle nebo ponechání věcí ve vozidle na viditelném místě (mobilní telefony, notebooky, navigace, autorádia, oděvy, zavazadla), lyže či jízdní kola na střeše vozidla apod.
  Vozidla velmi často nebývají, vyjma klíčků s imobilizérem, nijak dále zabezpečena, a pokud ano, převažují mechanické způsoby zabezpečení, které zkušený pachatel dokáže velmi snadno odstranit. Moderní satelitní systémy, jež umožňují dohledání odcizeného vozidla, především na bázi GPS, nejsou zatím bohužel v ČR příliš časté a zpravidla jsou využívány pouze u luxusních vozidel. V nízké míře je na rozdíl od ostatních zemí EU využíváno havarijní pojištění, které se, oproti základnímu pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (tzv. povinnému ručení), vztahuje nejen na pojištění odpovědnosti za škody způsobené dopravní nehodou, ale i vandalismus, živelní události - a odcizení celého vozidla nebo jeho části.

  Informaci pro vás připravila: JUDr. Jana Horáková – odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR (jana.horakova@mvcr.cz) s využitím podkladů odboru pátrání Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování, statistických dat Policie ČR a mapových podkladů zpracovaných odborem bezpečnostní politiky a prevence kriminality MV.

  Poslední aktualizace: srpen 2016

  vytisknout  e-mailem