Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Krádeže motorových vozidel

Statistiky, dokumenty, aktivity, prevence a informace 

Statistiky

Vývoj autokriminality vykazuje (s výjimkou roku 2013) dlouhodobě klesající trend. Počet krádeží dvoustopých vozidel v roce 2015 meziročně poklesl o 28 %, jednostopých vozidel o 20 %. K výraznému meziročnímu poklesu došlo i u krádeží věcí z automobilů (o 26 %), mimořádný pokles zaznamenáváme dokonce i u součástek motorových vozidel (o 42 %), jejichž počet do roku 2013 spíše rostl.

Krádeže vozidel (2015) - obr. 1

Krádeže vozidel (2015) - obr. 2

Jaké jsou důvody radikálního snížení trestné činnosti na motorových vozidlech v posledních letech?

Těch důvodů může být celá řada. Za asi nejpravděpodobnější považujeme (s ohledem na obdobný pokles i v okolních státech) ekonomické stimuly pro páchání trestné činnosti – zlevnění ojetých vozidel, dovoz levných náhradních dílů, nasycenost trhu s použitými vozidly.

Na snížení kriminality v některých regionech se odrazilo i rozkrytí organizované trestné činnosti. Krádeže motorových vozidel jsou do značné míry vysoce organizovanou trestnou činností. Pachatelé často operují na území jiného kraje či v zahraničí, k legalizaci odcizených vozidel pak dochází zpravidla v dalších místech.  V tomto směru se jako velmi efektivní ukázalo zastřešení problematiky trestné činnosti na motorových vozidlech Útvarem pro odhalování organizované činnosti Služby kriminální policie a vyšetřování a s tím spojené zintenzivnění mezinárodní policejní spolupráce. Velkou zásluhu na odhalení organizované trestné činnosti mají mezinárodní vyšetřovací týmy a spolupráce krajských ředitelství (zde a zde).

K zúžení prostoru pro páchání tohoto druhu kriminality došlo rovněž v souvislosti s některými legislativními změnami (zrušení polopřevodů a společná žádost nového a původního majitele při převodu vozidla, zpřísnění kontrol vozidel a nároků na kontrolní techniky, nakládání s vyřazenými vozidly, s doklady apod.)

K odhalení legalizace odcizených motorových vozidel na některých registračních místech, k odhalení padělaných, pozměněných či zneužitých dokladů či omlazování vozidel přispěla i rozsáhlá kontrolní akce Čistka zaměřená na kontrolu dokladů, zejména k dovozovým vozidlům, na níž se významným způsobem podílela služba cizinecké policie.

Důležitým nástrojem pro odhalení kriminality na motorových vozidlech je i výměna informací z informačních systémů jak České republiky (např. mezi systémem pro vyřazená vozidla a pátrací evidencí Policie ČR), tak mezinárodní výměna informací – především policejních. V tomto směru je velmi očekávané plné zprovoznění systému EUCARIS, který umožní prověření dovezených vozidel v registru silničních vozidel jiných členských států před jejich registrací.

Nemalou zásluhu na snížení kriminality, zejména pokud se týká odcizení věcí z automobilů, ale i krádeží vozidel, mají také preventivní aktivity Policie ČR. Při prevenci se využívají i mapy kriminality - do rizikových lokalit a v době zvýšené trestné činnosti je situována hlídková činnost Policie ČR nebo městské policie (např. Kolín).

Krádeže vozidel (2015) - obr. 3

K odcizení dochází především u těch typů vozidel, které jsou nejčastěji v provozu a u kterých je největší poptávka po náhradních dílech. Naopak běžné typy vozidel japonské a korejské výroby a vozidla méně rozšířených továrních značek, např. americké vozy, jsou dle statistických přehledů odcizovány méně.

V souvislosti se zvyšujícím se prodejem korejských a japonských vozidel v posledních letech lze ale předpokládat, že jak bude vozový park stárnout, bude se zvyšovat poptávka i po náhradních dílech těchto vozů, což může vést ke zvýšení krádeží uvedených koncernových značek.

Přesto, že počet odcizených vozidel v České republice postupně klesá, objasněnost je dlouhodobě na nízké úrovni.

Krádeže vozidel (2015) - obr. 4

Rizikové faktory

Krádeže motorových vozidel dvoustopých

Mezi nejrizikovější kraje České republiky v roce 2015 patřily:

 • hlavní město Praha (v Praze je odcizena cca 1/3 všech dvoustopých vozidel),

 • Středočeský kraj (zejména Mladá Boleslav, Kladno),

 • Liberecký kraj (zejména Liberec, Jablonec n. Nisou),

 • Ústecký kraj (zejména Teplice),

 • Moravskoslezský kraj (zejména Ostrava, Karviná) a

 • Jihomoravský (zejména Brno-město).

Nutno ovšem zdůraznit, že ve všech výše jmenovaných krajích došlo meziročně k poklesu krádeží motorových vozidel dvoustopých (v Praze o 33 %, ve Středočeském kraji o 30 %, v Moravskoslezském kraji o 28 %, v Ústeckém kraji o 31 % a v Libereckém o 15 %).

Krádeže vozidel (2015) - obr. 5

 

Krádeže motorových vozidel jednostopých

Mezi nejrizikovější kraje České republiky v roce 2015 patřily:

 • hlavní město Praha (v Praze je odcizena přibližně 1/3 jednostopých motorových vozidel),

 • Středočeský kraj,

 • Moravskoslezský kraj (zejména Karviná),

 • z Jihomoravského kraje Brno.

Krádeže vozidel (2015) - obr. 6

 

Krádeže součástek automobilů

Mezi nejrizikovější kraje České republiky v roce 2015 patřily:

 • hlavní město Praha (v Praze je odcizena 1/2 všech odcizených součástek motorových vozidel),

 • Středočeský kraj,

 • Jihomoravský kraj,

 • Ústecký kraj a

 • Moravskoslezský kraj.

Krádeže vozidel (2015) - obr. 7

V oblasti krádeží součástek motorových vozidel došlo v roce 2015 k výraznému meziročnímu poklesu – o 42 %. Mezi nejčastěji odcizené součástky patří kola, ochranné kryty kol, řídící jednotky, světla, čelní skla s dálniční známkou, airbagy, autobaterie a další.

 

Krádeže věcí z automobilů

Mezi nejrizikovější kraje České republiky v roce 2015 patřily:

 • hlavní město Praha (v Praze je evidováno 42 % z celkového počtu odcizených věcí z automobilů v ČR),

 • Moravskoslezský kraj (15,5 % odcizených věcí z vozidel z celkového počtu),

 • Jihomoravský kraj,

 • Středočeský kraj a

 • Ústecký kraj.

Krádeže vozidel (2015) - obr. 8

K dalšímu okruhu rizikových faktorů lze zařadit i chování vlastníků vozidel. Jde například o opomenutí uzamčení vozidla, ponechání klíčků ve vozidle nebo ponechání věcí ve vozidle na viditelném místě (mobilní telefony, notebooky, navigace, autorádia, oděvy, zavazadla), lyže či jízdní kola na střeše vozidla apod.

Vozidla velmi často nebývají, vyjma klíčků s imobilizérem, nijak dále zabezpečena, a pokud ano, převažují mechanické způsoby zabezpečení, které zkušený pachatel dokáže velmi snadno odstranit. Moderní satelitní systémy, jež umožňují dohledání odcizeného vozidla, především na bázi GPS, nejsou zatím bohužel v ČR příliš časté a zpravidla jsou využívány pouze u luxusních vozidel. V nízké míře je na rozdíl od ostatních zemí EU využíváno havarijní pojištění, které se, oproti základnímu pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (tzv. povinnému ručení), vztahuje nejen na pojištění odpovědnosti za škody způsobené dopravní nehodou, ale i vandalismus, živelní události - a odcizení celého vozidla nebo jeho části.

Informaci pro Vás připravila: JUDr. Jana Horáková – Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR (jana.horakova@mvcr.cz) s využitím podkladů Odboru pátrání Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování, statistických dat Policie ČR a mapových podkladů zpracovaných Odborem bezpečnostní politiky a prevence kriminality MV.

 

Poslední aktualizace: březen 2016

 

vytisknout  e-mailem