Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Azyl

Informace o azylu a uprchlictví, azylu v Evropské unii, řízení o udělení mezinárodní ochrany, pobytu v azylovém zařízení, nezletilých bez doprovodu, informacích o zemích původu, Dublinském systému, přesídlovacím programu, zpracování a ochraně osobních údajů 

Pobyt cizince v azylových zařízeních

Zákon o azylu hovoří o azylových zařízeních. Rozumí se tím přijímací středisko, pobytové středisko a integrační azylové středisko. Rozlišení azylových zařízení spočívá v účelu, který jednotlivá střediska plní. Zřizovatelem všech těchto zařízení je Ministerstvo vnitra. Azylová zařízení provozuje Správa uprchlických zařízení, organizační složka státu.

V přijímacím středisku je žadatel povinen po určitou zákonem stanovenou dobu pobývat (za účelem provedení identifikačních úkonů, lékařského vyšetření apod.) Porušení povinnosti pobývat v přijímacím středisku je hodnoceno jako přestupek.

Přijímací střediska se nacházejí:

  • v obci Zastávka u Brna (Havířská 514, P.O.Box 14, 664 84 Zastávka u Brna)
  • na mezinárodním letišti Praha - Ruzyně (Praha – Ruzyně, Aviatická 12, 160 08 Praha 6)

 

Následně je žadatel přemístěn do pobytového střediska. Pobytové středisko slouží k ubytování žadatele o udělení mezinárodní ochrany do doby nabytí právní moci rozhodnutí ve věci mezinárodní ochrany. Žadatel o udělení mezinárodní ochrany má v azylovém zařízení, v němž je hlášen k pobytu, právo na poskytování ubytování, stravy, jiných služeb a za podmínek stanovených zákonem o azylu na kapesné. Podílí se na úhradě nákladů na stravu a ubytování; k úhradě těchto nákladů však mohou být použity pouze finanční prostředky žadatele, které převyšují částku životního minima žadatele a společně s ním posuzovaných osob. Žadatel má také možnost pobytové středisko za splnění určitých podmínek opustit, popř. pobývat v soukromí (to pouze pokud ministerstvo na základě informací policie odchod na soukromou adresu povolí). V případě, že je žadatel hlášen k pobytu mimo pobytové středisko, lze mu za určitých podmínek poskytnout finanční příspěvek, který se vyplácí nejvýše tři měsíce a který je určen k překonání problémů v prvních měsících pobytu mimo azylové zařízení.

Pobytová střediska se nacházejí v obcích:

  • Kostelec nad Orlicí (Rudé armády 1000, 517 41 Kostelec nad Orlicí)
  • Havířov (735 64 Havířov - Dolní Suchá)

 

Integrační azylové středisko slouží k přechodnému ubytování azylantů.

Integrační azylová střediska se nacházejí v obcích:

  • Brno - Židenice (Tovačovského 3, 636 00 Brno 36)
  • Česká Lípa (Jiráskova 609, 470 01 Česká Lípa 1)
  • Jaroměř - Josefov (Palackého 18, P. O. Box 10/P, 551 02 Jaroměř 3)
  • Předlice (Husitská cesta 217/4, 400 05 Ústí nad Labem)

 

Cizinec je oprávněn učinit prohlášení o mezinárodní ochraně také v zařízení pro zajištění cizinců.

Zařízení pro zajištění cizinců se nacházejí v obcích:

  • Bělá pod Bezdězem - Jezová (č.p. 1501, 294 21 Bělá pod Bezdězem)

 

Další informace o azylových zařízeních a zařízeních pro zajištění cizinců lze nalézt na stránkách Správy uprchlických zařízení.

Pracoviště odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra v azylových zařízeních a zařízeních pro zajištění cizinců

V azylových zařízeních a zařízeních pro zajištění cizinců jsou zřízena pracoviště odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, která se zabývají zejména řízením žádostí o mezinárodní ochranu. Tato pracoviště řídí oddělení mezinárodní ochrany - pracoviště Praha - odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra. Další praktické informace viz Mezinárodní ochrana (Informace pro cizince/Mezinárodní ochrana).

 

Odbor azylové a migrační politiky, 13. srpna 2012

 

vytisknout  e-mailem