Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Archivní časopis

Základní informace o časopisu, obsahy posledních ročníků, rejstřík 1996-2005 

Archivní časopis

Evidenční číslo MK ČR E 2629, ISSN 0004-0398.
 
Odborná ústřední archivní revue se zabývá archivní teorií a praxí, aktuálními problémy archivnictví, zásadními organizačními a metodickými směrnicemi, digitálními technologiemi užívanými v archivnictví, fyzickou ochranou archiválií, konzervací a restaurováním, výstavbou archivních budov atd. Uveřejňuje příspěvky z příbuzných speciálních vědních i praktických oborů (pomocné vědy historické, správní dějiny, klasická i elektronická spisová služba). Součástí časopisu je společenská rubrika, zprávy a recenze o nové literatuře.
 
Časopis je určen hlavně odborné archivní a historické veřejnosti, ale i pracovníkům státní správy, spisové služby atd.
 
Archivní časopis je recenzovaným odborným časopisem, vychází 4× ročně od roku 1951 v celkovém rozsahu přibližně 448 stran.
 
Vydavatelem Archivního časopisu je odbor archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra ČR (zkráceně archivní správa) od roku 1953, kdy odbor vznikl. Archivní správa je odborným řídícím orgánem českého archivnictví a gestorem zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů. Je též metodickým centrem a koordinátorem archivní metodiky vůči všem typům archivů (státní archivy, městské archivy, akreditované specializované archivy, akreditované soukromé archivy, akreditované bezpečnostní archivy, správní archivy). Vydává archivní publikace celostátního významu. 


Odbor archivní správy a spisové služby, 8. srpna 2017

vytisknout  e-mailem