Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Agenda odboru Hlavního architekta eGovernmentu

Školení k žádostem o stanovisko OHA

Chtěli bychom Vás v souvislosti s usnesením vlády č. 889 z 2.11.2015, v něm formulovaném požadavku zahájit budování Národní architektury na bázi Enterprise architektury a úkolu pro OHA vydávat stanoviska HAeG k Vašim projektům, jakož i v souvislosti s požadavky zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, seznámit prakticky se základy koncepce budování Národní architektury, s podstatou a obsahem formuláře žádosti o stanovisko HAeG a se základy modelování úřadu v notaci ArchiMate, v míře užitečné pro formulář žádosti.

V programu tréninku se bude střídat teoretická část s praktickou, kdy jak doufáme, si každý s sebou přinese projekt, záměr vynaložit prostředky na ICT, a se společně s pomocí lektora a jeho kolegů z OHA se připraví na vyplnění žádosti.

Neslibujeme, že se Vám podaří vyplnit žádost na místě. Nepodaří. Ale uděláme všechno proto, aby Vám každému bylo z formuláře úplně všechno jasné, abyste měli rozmyšleno, na co a koho se v úřadu potřebujete ještě zeptat, jaké údaje budete vyplňovat do které tabulky, až je získáte, a jak z katalogů v žádosti vytvoříte také požadované diagramy.

Proto budou mít tréninky otevřenou a komorní atmosféru, zveme pouze do 5 úřadů a maximálně po 3 účastnících za úřad do jednoho kurzu. Tak budete mít každý dostatek prostoru se nás ptát a diskutovat mezi sebou.

Jsme připraveni vyslechnout a společně probrat Vaše doporučení k formuláři a případné úpravy zařadit do jeho další verze.

V průběhu tréninku Vám rádi poradíme i v ostatních otázkách, týkajících se postupného zavedení architektury do Vašeho úřadu.

Předpokládáme, že tento úvodní kurz budou po čase navazovat podrobnější tréninky dalších aspektů metodiky Národního architektonického rámce, odvozené ze standardů TOGAF a ArchiMate. Předchozí znalost těchto standardů není podmínkou účasti, na rozdíl od otevřené mysli a chuti posunout strategické řízení informatiky veřejné správy společně zase kousek kupředu.


Mluvená prezentace - prerekvizita pro školení

 

Připravovaná školení:
Školení probíhá vždy od 9:30 do cca 15 hod na Centrotexu, nám. Hrdinů 3, Praha 4. Před samotným školením je potřeba si poslechnout mluvené prezentace výše. Teoretická část se z důvodu časových dispozic nebude přednášet.

  • dne 22. 3. 2017
  • Další školení nejsou plánována. Pokud budete mít zájem o školení, kontaktujte OHA na email níže.
  • Školení jsou určena pro zástupce úřadů i dodavatele. Pro účast je nutná registrace na email oha@mvcr.cz

vytisknout  e-mailem