Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Agenda odboru Hlavního architekta eGovernmentu

Žádosti o stanovisko OHA


Obecné informace:

Pro projekty spolufinancované z IROP
Předložte Studii proveditelnosti, která je vyplněna v souladu s pravidly MMR pro danou výzvu, zejména je v souladu s Osnovou studie proveditelnosti. OHA posuzuje zejména část „Řešení projektu“, která musí být mimo jiné v souladu s Pravidly pro vydání stanoviska OHA pro danou výzvu.

Žádá se před předložením žádosti o projekt na MMR.

OHA vydá stanovisko do 15 pracovních dnů.
 

Pro projekty podléhající zákonu č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, usnesení vlády č. 889 ze dne 2. 11. 2015 nebo oběma těmto předpisům
Podle typu projektu předložte jeden z níže uvedených formulářů žádosti o stanovisko, postupujte přitom podle příslušného metodického pokynu. Typ formuláře pro váš projekt zjistíte z rozcestníku.

Žádá se nejpozději před první investicí do realizační fáze projektu.

OHA vydá stanovisko do 30 dnů, v odůvodněných případech u zvlášť komplikovaných žádostí do 60dnů.

Pokud projekt podléhá zákonu č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a zároveň usnesení vlády č. 889 ze dne 2. 11. 2015, je možné požádat o stanovisko podle obou těchto předpisů jedinou žádostí. OHA vydá o posouzení podle těchto předpisů jediné stanovisko, pokud by se však stanovisko OHA podle každého z těchto předpisů lišilo, vydá OHA o posouzení podle každého z těchto předpisů samostatná stanoviska.

Společné řízení pro projekty spolufinancované z IROP a zároveň podléhající zákonu č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a/nebo usnesení vlády č. 889 ze dne 2. 11. 2015
V případě, že máte již v úvodu projektu dostatek informací, můžete řízení o stanovisko OHA spojit a požádat pouze jednou.

Předložte Studii proveditelnosti, která je vyplněna v souladu s pravidly MMR pro danou výzvu, zejména je v souladu s Osnovou studie proveditelnosti. Ve Studii proveditelnosti uveďte do kapitoly "Řešení projektu" formulaci "Zpracováno v samostatné příloze".

Dále předložte formulář typu A (ve své zjednodušené formě). Formulář je zjednodušený a jsou vynechány údaje, které se již v jiných místech mají vyskytovat ve studii proveditelnosti.

OHA vydá stanovisko do 30 dnů, v odůvodněných případech u zvlášť komplikovaných žádostí do 60 dnů.
 

! Detailní popis druhů formulářů je uveden v ROZCESTNÍKU (pdf, 438 kB) !

Typ formuláře
Stručný popis
Odkazy na soubory
Typ A
Plný formulář bez zjednodušení, který slouží pro nákup nových informačních systémů či jejich údržbu/rozvoj, respektive pro vybudování IT podpory nějaké nové nebo významně pozměněné agendy, její části nebo veřejné služby úřadu. 
(docx, 451 kB)
(pdf, 1 MB)
Typ B
Typ B1
Žádost o stanovisko OHA k rámcovému záměru
(docx, 228 kB) 
(pdf, 754 kB)
Typ B2
Žádost o stanovisko OHA ke každé dílčí změně řešení
Formulář B2
(docx, 434 kB)
(pdf, 987 kB)
Typ B3
Žádost o stanovisko OHA k plánované cílové architektuře
Formulář B3
(docx, 419 kB)
(pdf, 968 kB)
Typ C
Tento zjednodušený vzor žádosti byl připraven pro použití v případech záměru pořídit typizovaný komoditní ICT produkt (HW, SW nebo službu).
(docx, 212 kB)
(pdf, 549 kB)
Žádost o výjimku Žádost o výjimku vyplňujte vždy, pokud existuje objektivní důvod nebýt v souladu s architektonickými principy Národní architektury VS, požadavky na soulad řešení s kontextem architektury úřadu, požadavky na soulad řešení s kontextem architektury eGovernmentu, architektonickými vzory řešení sdílených služeb eGovernmentu apod. Pro každý jednotlivý důvod uvádějte jednu žádost o výjimku. Formulář
Žádost o výjimku

(docx, 150 kb)
Metodický pokyn
k žádosti o výjimku

(pdf, 465 kb)
Formulář pro společné Zjednodušený formulář pro společné řízení projektů dle IROP a zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a/nebo usnesení vlády č. 889 ze dne 2. 11. 2015 Formulář
(docx, 197 kB)

Vzorové žádosti - příklady vyplnění žádosti o stanovisko OHA:

Vzorové příklady mají vyžlucené části, které si zpracovatel nepřál zveřejnit. K souhlasnému vyřízení žádosti jsou však povinné.

Pravidla pro vydávání stanovisek pro jednotlivé výzvy:

vytisknout  e-mailem